Geloven in de ander
Ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staat Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zet zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit haar geloof gaat zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaat zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.


De hele opbrengst van de collecte op Pinksteren is bestemd voor dit doel