Voor de Waterputlezing in het tiende jaar van ‘Rond de Waterput’, hebben we een bijzondere gast uitgenodigd:
Broeder Gerard Mathijsen, 
Abt van de Sint-Adelbertusabdij in Egmond-Binnen.

De Sint-Adelbertusabdij is een Rooms-Katholieke leefgemeenschap van mannen, die het evangelische ideaal van Gods koninkrijk -de heerschappij van Gods liefde- in hun leven zoeken waar te maken. Zij proberen dit in een leven van broederlijke liefde, gebed en onderlinge dienstbaarheid. Hun leven is een gebedsleven, gericht op de dienst van God. Of, zoals de spreuk op de buitenmuur van het klooster aangeeft: ‘Vacare Deo’, zich van alles vrij maken om alleen voor God te leven.

Daarnaast verzorgen de Benedictijnen, volgens de leefregel van Benedictus, zo veel mogelijk alle werkzaamheden, in de huishouding, in ambachten als kaarsen maken en in het uitgeven van een spiritueel tijdschrift. Jaarlijks ontvangt deze geloofsgemeenschap vele gasten in de Abdij. 
Gasten vinden er een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.

Abt Mathijsen zal in zijn voordracht uiteenzetten, wat het voor hem betekent om te leven volgens de Regel van de heilige Benedictus. Bovendien geeft hij ons zijn visie op de waarde en betekenis van de Benedictijnse kloostergemeenschap in Egmond-Binnen in onze dagen.

Naam Abt G. Mathijsen
Datum Woensdag 23 april 2014
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo
Kosten Ä 5,00 per persoon