Martelaren, helden en heiligen in Noord-Kennemerland

Omstreeks 700 gold Noord-Kennemerland als een missiegebied: het heidendom was er diep geworteld. Willibrord stichtte kerken in Velsen, Heiloo en Hargen: cultusplaatsen, zoals blijkt uit de namen. Adalbert werkte in Egmond. Stromen pelgrims bezochten zijn graf; er zouden wonderen gebeuren. De abdij van Egmond, het enige klooster van betekenis in Noordwest Nederland, werd gesticht boven Adalberts gebeente. De graven van Holland begroeven er hun doden. Ook in later eeuwen was de streek rijk aan wonderen: Heiloo had Maria (Onze Lieve Vrouw ter Nood) en Bergen en Alkmaar hadden ieder hun Heilig Bloed. Na 1400 manifesteerden zich hier de eerste ketters en in de Reformatie van de 16de eeuw liepen de doopsgezinden en hervormden van Limmen en Alkmaar voorop. Hier vielen de eerste martelaren van de Reformatie aan hervormde en katholieke zijde. Kort na 1600 vestigden zich in Alkmaar de eerste joden met een eigen kerkhof in Groet. Kortom, in religieus opzicht een buitengewoon interessant gebied.

Hoe komt dat? Wat is precies religie? Wat geloofde men eigenlijk? Waarom wilde men in de 16de eeuw de kerk hervormen? Kunnen wij 21ste-eeuwers begrijpen wat er in de harten en hoofden van de mensen in de Middeleeuwen omging?

Jurjen Vis zal ons in een boeiende lezing tekst en uitleg geven over een interessante en grotendeels nog onbekende periode van onze regionale geschiedenis. De toegang is gratis. Collecte bij de uitgang.

Dr. Jurjen Vis (Alkmaar, 1958) is religiehistoricus. Hij schreef over religie, armenzorg en muziek in Egmond, Alkmaar, Amsterdam en Den Haag. Thans bereidt hij een Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland voor, die in 2022 moet verschijnen.