Thema: De participatiesamenleving

Aan het einde van het seizoen nodigt oecumenisch leerhuis ‘Rond de waterput’ jaarlijks een ‘spreker van naam’ uit om een lezing te houden over een thema op het grensgebied van religie, cultuur en maatschappij. Dit jaar zal mw. Mirjam Sterk, oud-kamerlid voor het CDA en huidig directeur van MEE.NL, een organisatie die zich inzet om mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving, deze lezing verzorgen met als titel: “Ieder voor zich en God voor ons allen”.



Mirjam Sterk is een groot voorstander van de participatiesamenleving. Maar participatie heeft alleen kans van slagen als we ons laten inspireren door een verhaal dat tegelijk recht doet aan de fundamentele verbondenheid, kwetsbaarheid én het eigen belang van mensen. Nu de bomen in onze samenleving niet meer tot in de hemel groeien, mag je van burgers verwachten dat ze zich actief inzetten voor hun eigen welzijn en dat van anderen. Maar een oproep tot participatie die enkel door bezuinigingsmotieven wordt ingegeven, leidt volgens Sterk algauw tot een knap-het-zelf-maar-op-samenleving. 
Ze schreef over deze thematiek een boekje met de titel: 'Ieder voor zich en God voor ons allen', waarin ze o.m. te rade gaat bij grote denkers als Martin Buber en Emmanuel Levinas.

Na haar inleiding is er ruimte om met haar in gesprek te gaan. 


Lezing Mevrouw Mirjam Sterk
Datum woensdag 13 april
Plaats Witte Kerk, Heerenweg 32, Heiloo
Tijd 20.00 uur
Kosten Ä 5,-- per persoon