Het zal in alle vroegte zijn…. Voor de 10e keer organiseren we weer een wandeling in onze omgeving, met speciale aandacht voor de diverse geloofsgemeenschappen in ons gebied. Kerken, kloosters en kapellen, het M.C.A. en G.G.Z.: Allemaal zijn ze door ons bezocht en hebben we de Liturgie meegevierd. De hartelijkheid en oprechte belangstelling doet elke keer weer weldadig aan en maakt de inspanning van de wandeling tot een genoegen. De stemming is altijd prima.

Op zondag 31 mei, de eerste zondag na Pinksteren, onze vaste HALE-wandeldag, gaan we naar Egmond aan Zee. Zeker ’s morgens vroeg is het een genoegen om richting de kust te lopen door dit mooie gebied. Na ons enigszins opgefrist te hebben zullen we om 10.00 de liturgische viering bijwonen in de Oud Katholieke Kerk , de St. Agnes.

We zijn kennis wezen maken met de Pastoor van deze O.K. Kerk, R. Scheltinga. Ook nu weer de opvallende hartelijkheid waardoor we ons zeer welkom weten. Hij wees ons op de bijzonderheden van het Kerkgebouw en prachtige inventarisstukken. Wij denken, dat het een goed reisdoel is. Na afloop van de viering is er koffie en dan gaan we weer op pad, langs een andere weg, er is keus genoeg. Wij hopen weer op flink wat deelnemers. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Befaamd is intussen Dirk van Diepen met zijn ‘ krentenbollen-express’, die tevens dienst doet als opvang en bezemwagen. 
Dus:

Datum zondag 31 mei
Vertrek 08.00 uur Willibrorduskerk Westerweg Heiloo
Kosten Ä 3,-- per deelnemer
Aanmelden 072 5330906