Gedurende de afgelopen jaren stond ons brein vaak centraal. We denken bijvoorbeeld aan: ‘Wij zijn ons brein’ en andere boeken en publicaties rondom dit thema en niet te vergeten de vele beschouwingen en commentaren, die er op volgden.

In 2012 kwam ‘de ziel’ ter sprake. Was dit een vervolg op of een gevolg van de discussies over ‘ons brein’? En is dit verklaar­baar? Volgt het één (de ziel) uit het ander (het brein)? Of moet je ze ‘samen’ zien?

Gevoelsmatig voert ‘de ziel’ (meer dan ons brein?) ons naar bijbel, theologie en geloof. Denkt u aan de teksten uit, met name de Psalmen als: Gelijk een hinde, zo smacht mijn ziel naar U. Zie Ps. 42. Ik noem u hier nog Ps. 62: Mijn ziel keert zich stil tot God.
Uit het Nieuwe Testament noem ik u Math. 10: 28 waar ‘lichaam en ziel’, in de zin van ‘Hij die beide, ziel en lichaam kan verderven’, genoemd worden. Te denken valt ook aan de ziel ‘die de Naam van God groot maakt’.

Het is slechts een zeer beperkte keuze uit de bijbel. Los hiervan kunt u ook denken aan uitdrukkingen als: zieltogend, met hart en ziel, zieltjes winnen, zielig en vele andere!

De opzet voor de 2 avonden is dat wij beginnen met een meer algemene benadering van de ziel in geschiedenis en filosofie en op de 2e avond opschuiven naar en ons meer richten op bijbel, theologie en geloof. We doen dit aan de hand van enkele uit te reiken teksten. Nadruk zal liggen op lezen, gesprek en naar elkaar luisteren ook in die zin van, mogelijke verdieping, verstilling.

Begeleiding Ds. R. Blaauw
Data Eerste avond donderdag 28 februari 2013
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon per bijeenkomst