Vredesmaaltijd vluchtelingenwerk in Willibrordushuis

Jaarlijks organiseert Stichting Vluchtelingenwerk Heiloo in september een Vredesmaaltijd voor vluchtelingen, die in Heiloo zijn komen wonen. De deelnemers aan deze maaltijd zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en lang of kort geleden naar Nederland gekomen om asiel aan te vragen. Ze worden bij vestiging in Heiloo begeleid door medewerkers van de Stichting Vluchtelingenwerk. Ook onze PCI (Parochiële Caritas Instelling) ondersteunt dit werk. Voor de Vredesmaaltijd brengen deze families zelf de meest heerlijke gerechten mee.

    Net als vorig jaar wil de Locatieraad graag weer het Willibrordushuis beschikbaar stellen voor deze mooie traditie. Met Stichting Vluchtelingenwerk is afgesproken de Vredesmaaltijd te houden op vrijdag 30 september. Aan het eind van de middag zullen de tafels gedekt worden en verwachten we de gasten met hun exotische gerechten in het Willibrordushuis.
We hopen dat iedereen zich hier weer thuis zal voelen en dat we zullen genieten van elkaars aanwezigheid en van alle bijdragen aan de Vredesmaaltijd.