De jaarlijkse ’Waterput-lezing’ is dit jaar een serie van vier avonden.
Vanuit verschillende invalshoeken worden vragen rondom het levenseinde aan de orde gesteld. Drie deskundigen - elk vanuit hun eigen vakgebied of ervaring - spreken over verschillende aspecten van (ongeneeslijke) ziekte en sterven. Voor geïnteresseerden is er een vierde avond om met elkaar vragen te bespreken die zijn blijven liggen.

Tijdens de 2e avond op donderdag 15 november spreekt Mw. Nel Kleverlaan over ‘Als een dierbare levensbedreigend ziek is’. Over de begeleiding van familieleden en vrienden bij zeer ernstige ziekte.

Mw. Nel Kleverlaan is psycholoog, met als aandachtsgebied kinderen en kanker. Ze was 12,5 jaar coördinator van ’t Praethuys, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in Alkmaar. Daarnaast is zij schrijver en filmmaker. Ze schreef onder andere ‘ByNel’, 51 columns in het teken van veerkracht.

De avond wordt op donderdag 15 november gehouden in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo. Aanvang 20 uur. Bijdrage € 3,=.