Op vrijdag 9 juni zullen vijf jongeren uit onze parochie het sacrament van het vormsel ontvangen uit handen van deken E. Moltzer. Vijf jongeren, die aangegeven hebben dat ze verder willen in de ontwikkeling van hun geloof. Verder willen, dat wil uiteraard niet zeggen dat deze jonge mensen alles wat wordt overgeleverd zomaar voor zoete koek slikken. Neen, we hebben te maken met jonge, mondige mensen. Ook mensen, die met hun opmerkingen en vragen terecht kunnen bij hun ouders, zo hebben wij ervaren.

Hoe deze jongeren hun geloof verder vorm gaan geven, daarover kunnen wij momenteel niets zeggen. Het is natuurlijk wel fijn wanneer deze jongeren mogen ervaren: wij zijn welkom met onze kritische opmerkingen, onze vragen en twijfels, onze hoop en verwachtingen! 


Welkom bij de gelovige gemeenschap van mensen. Willen deze mensen serieus op weg gaan, dan dienen wij ze ook serieus te nemen. Een eerste teken van welkom, van verbondenheid kan hierin bestaan, dat niet alleen de vormelingen en hun ouders en andere gezinsleden bij de toediening van het vormsel aanwezig zijn, maar ook andere leden van de parochie.


We doen daarom een oproep aan alle parochianen, wees erbij tijdens de vormselviering in onze parochie. De viering wordt gehouden in de kerk van Maria Margaretha Alacoque, Heerenweg in Egmond aan den Hoef. Daar komen we samen op vrijdag 9 juni om 19.30 uur.


U komt toch ook?


Namens de werkgroep, Henk Hudepohl