Zoals u hebt kunnen lezen in het parochieblad, willen we de eerste zondag van de Advent als parochianen van de Bron van Levend Water en de Corneliusparochie gezamenlijk vieren.

Begin 2015 stonden de vijf kerklocaties van de Egmonden, Akersloot en Heiloo stil bij hun samengegaan in een gemeenschappelijk viering in de Willibrorduskerk. Toen klonk de wens om eens per jaar zo’n gezamenlijke viering te houden. Begin 2016 werd de samenwerking verbreed en werden de Parochie Bron van Levend Water en de Corneliusparochie van Limmen onder een gezamenlijk bestuur gebracht. Daarom willen we dit jaar graag naar de Corneliuskerk gaan voor een gezamenlijke viering.

Om tegemoet te komen aan de wens van enkelen om dat eerste weekend van de Advent ook in eigen dorp naar de kerk te kunnen, zal er op alle vijf locaties van de Bron van Levend Water op zaterdag 26 november een stille viering worden gehouden en wel:

in Egmond Binnen 17.00 voorganger J. Olling
in Egmond aan den Hoef 19.00 voorganger Johan Olling
in Egmond aan Zee 19.00 voorganger N. Mantje
in Akersloot 19.00 voorganger H. Hudepohl
in Heiloo 19.00 voorganger H. Helsloot

De gezamenlijk viering in de Corneliuskerk in Limmen is dan op zondag 27 november om 10.00 uur. Hierin zullen alle pastores samen voorgaan.

Namens het parochiebestuur en de pastores, Pastor H. Helsloot