Het nieuwe werkjaar breekt aan en daarmee ook voor mij een nieuwe start van mijn werkzaamheden. Ik ben er een half jaar uit geweest en in die periode zijn er een aantal dingen niet doorgegaan of anderen hebben ze overgenomen.

De wekelijkse viering op vrijdagmorgen was tijdelijk vervallen. Die wil ik nu weer gaan opnemen. Ik heb gezocht naar een goede datum om te beginnen en dat lijkt mij te zijn op de 1e vrijdag van oktober. Dat betekent dat de 1e viering door de week is op vrijdag 6 oktober om 9.30 uur en vervolgens verder op vrijdag 13, 20 en 27 oktober en zo het hele jaar door. Mocht er eens iets tussen komen dan hoort u dat bij de mededelingen of leest u in de WeekCommunicatie.


De vieringen op donderdag in Overkerck zijn gewoon doorgegaan, weliswaar in de tijdelijke behuizing op het terrein van Klein Varnebroek. Daar waren niet alleen de gastheren actief, maar ook waren daar Hanny Kaan en Marijke Koning die het afgelopen half jaar mij vervangen hebben. Dat hebben ze met geweldige inzet en trouw op een bewonderenswaardige wijze gedaan. Ik kan niets anders zeggen dan: Bedankt voor jullie inzet en zorg voor de bewoners van Overkerck.


Het nieuwe Overkerck is inmiddels bijna klaar. Op donderdag 7 september is de laatste Woord- en Communieviering in Klein Varnebroek. Dan breekt de periode van verhuizen aan. Naar het zich nu laat aanzien krijgen wij ook in het nieuwe Overkerck een ruimte waar wij bij elkaar kunnen komen om eucharistie te vieren. Hoe het precies zal gaan weten wij nog niet, maar voorlopig hebben wij als eerste datum gepland: donderdag 5 oktober om 9.45 uur, (de datum is op dit moment dus nog niet zeker). Daarna gewoon op elke donderdag. Als er iets tussen komt hoort u dat. Dank aan alle mensen die zich in de loop der jaren hebben ingezet voor Overkerck en dat nog steeds doen. Zonder hun hulp was het niet mogelijk geweest om in Overkerck vieringen te doen. Mag het nog jaren zo doorgaan.

pastor H.Helsloot