Palmpasen 2014
In de cyclus “Zingend geloven “ zal er zondag 13 april weer een oecumenische vesper zijn.
Deze vesper staat geheel in het teken van Palmpasen.
Palmpasen is de zesde zondag in de veertigdagentijd en leidt de goede week voor Pasen in.
Pastoor Kaleab zal de vesper leiden en het liturgiekoor
o.l.v. Jellejan Klinkert zal de liederen verzorgen.
Zoals gebruikelijk is de vesper in de Dorpskerk te Castricum.
Let op de aanvangstijd is dit keer 19.00!