Op zondag 9 september is er om 10 uur een gezamenlijke regioviering van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius. De viering wordt gehouden in de Adelbertuskerk in Egmond-Binnen.

In deze viering maken we een start met het werkjaar en met het nieuwe jaarthema ‘Leven in verbondenheid’. We hopen dat veel kerkgangers van de Willibrorduskerk de viering zullen bezoeken.

Wanneer u vervoer naar Egmond nodig hebt kunt u uw naam noteren op de lijst die klaarligt in de Kerkstraat. Chauffeurs die bereid zijn iemand een lift te geven naar Egmond kunnen dat op diezelfde lijst aangeven. We hopen dat zo ieder die dat wil, aanwezig kan zijn bij deze bijzondere viering.