Het is niet meer zo logisch; de Zondagse Kerkgang. De teruggang van het aantal kerkgangers is er al jaren en wel bij alle “gezindten. .”Voeg daarbij de veranderde samenstelling van de bevolking en daar heb je het probleem: In stand houden van wat zo moeizaam is opgebouwd is onmogelijk. Sluiten en slopen, of een andere functie geven. En alleen behouden en proberen te “bevolken “ die Kerkgebouwen die zeer bijzonder zijn. Hoewel ook dat niet meevalt.

Wij zullen dit probleem onder ogen zien, ook letterlijk. We houden een rondgang door de buurt (Oud West) en brengen bezoeken aan kerken in functie zowel als aan kerkgebouwen die een andere functie hebben gekregen. We zullen ook een Moskee passeren die in een voormalige Christelijke Lagere School zijn plaats heeft gevonden. Een bezoek aan de dan gerestaureerde kerk De Boom zal niet ontbreken. Verder een kijkje in de voormalige Pniëlkerk, De Kolenkit en Augustana kerk.

Tijdens de Voorlichtingsavond zal er een dia-presentatie plaatsvinden over tal van kerkgebouwen in West, zowel met de oorspronkelijke als met een nieuwe functie.

Voorbereidingsavond:

Begeleiding Dhr. N. Veerkamp, Dhr. A. Burghardt en Pastor H. Helsloot
Datum dinsdag 5 mei 2015
Tijd 20.00 tot 22.00
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon

Wandeling:

Begeleiding Dhr. N. Veerkamp, Dhr. A. Burghardt en Pastor H. Helsloot
Datum zaterdag 9 mei 2015
Tijd n.o.t.g
Kosten treinreis, entree kosten, lunchkosten