Beste parochianen,

Ongetwijfeld heeft U in ons parochieblad gelezen over de aanstaande ‘bestuurlijk samenvoeging’ van de parochies van de Egmonden, Heiloo en Akersloot (HEA). De Stuurgroep heeft de Projectgroep Fusie ( ProF-groep) gevraagd samen met vertegenwoordigers uit de parochies deze samenbundeling van (bestuurs)kracht en reorganisatie grondig voor te bereiden. Dat leidt in juni 2014 tot een definitief (fusie)advies dat aan de gezamenlijke parochiebesturen wordt aangeboden.

Natuurlijk wil de Stuurgroep samen met de Communicatiegroep van de ProF-groep alle parochianen zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe situatie.

Daarom nodigt zij U uit om op woensdag 21 mei in Heiloo a.s. aanwezig te zijn voor een informatie-avond. De aanvangstijd is 20 u en de inloop is vanaf 19.45 u.

Tegelijk mét dit proces van samenvoeging willen wij ook graag met U van gedachten wisselen over de vraag, hoe wij als parochianen, in de nabije toekomst en met een meer eigentijdse vorm, duidelijk inhoud kunnen geven aan onze betrokkenheid in de ‘nieuwe’ geloofsgemeenschappen.

Onze kerk verandert. Voor velen verandert ook de inhoud van ons geloof. Hoe gaan we daar mee om? Merken we daar iets van in de eredienst? En heeft dat gevolgen voor de omgang met elkaar? Graag willen we hierover met elkaar in gesprek. En eerste aanzet hiertoe vond reeds in februari jl. plaats, toen in alle parochies een eerste info-bijeenkomst met leden van verschillende werkgroepen plaats vond.

Het tweede deel van deze parochiële info-avond zal aan dit belangrijke onderwerp worden besteed. Wij stellen uw betrokkenheid hierbij zéér op prijs! Het gaat om de toekomst van uw geloofsgemeenschap!

Met hartelijke groet en graag tot ziens op een van de informatieavonden.

Namens de Stuurgroep HEA en de Communicatiegroep Fusie, pastor Helsloot,
Martien den Blanken, Ed Burgmeijer, Jos van Dam, Gerard Kaptein en Bill van Schie