De Willibrorduskerk bestaat 90 jaar en maar liefst vijf werkgroepen bestaan 25 jaar. Redenen genoeg om vandaag, zondag 10 september, alle vrijwilligers van de Willibrorduskerk uit te nodigen voor een feestelijke middag in restaurant Klein Varnebroek.
Rond drie uur stroomt de bekende zaal van het restaurant vol. Zo’n 135 mensen hebben positief gereageerd op de uitnodiging van de Locatieraad. Er is koffie en door bakkerij van Velzen gesponsorde luxe koek.

Dan krijgt pastor Helsloot het woord. Hij draagt het vrijwilligerswerk vanaf zijn komst naar Heiloo in 1990 een zeer warm hart toe. Vol vertrouwen deed hij destijds een beroep op de parochianen om het werk van de gepensioneerde kosters over te nemen. Dat lukte wonderwel, mede dankzij het netwerk van het katholiek Vrouwengilde. Vandaag is het de perfecte gelegenheid om deze groepen eens in het zonnetje te zetten.

“De gouden parochiemedaille die wij voorheen uitreikten aan vrijwilligers is, na het ontstaan de van Parochie Bron van Levend Water, vervangen door de gouden Penning van Verdiensten. Deze penning wil ik graag uitreiken aan enkele mensen, die zich de afgelopen 25 jaar in de vijf werkgroepen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Maar in deze mensen eren wij uitdrukkelijk alle leden van die groepen.” Met een korte beschrijving van hun verdiensten, waarbij langzaamaan duidelijk wordt om wie het gaat, roept pastor Helsloot de ‘jubilarissen’ naar voren. Ze zijn totaal verrast en soms ook geroerd wanneer Jeanne Wijnkoop hen de Penning van Verdiensten opspeldt en bloemen overhandigt. Een welgemeend applaus klinkt keer op keer op uit de zaal.

De eerste Penning is voor koster Jan van Baar, niet alleen koster, maar ook aanspreekpunt voor uitvaarten, teller en geldloper van de collectes, teller en verspreider van het parochieblad en lid van de Feestcommissie.

Voor het regelen van en meewerken aan het schoonhouden van de kerk(en), sinds het begin van de groep Kerkwerk is er een Penning voor Riet Karsten. Helaas blijkt zij niet aanwezig, maar tijdens de repetitie van het Dames- en Herenkoor zullen pastor Helsloot en Jeanne haar alsnog verrassen.

Dan volgen Willy Tames en Fien Pronk, beiden vanuit respectievelijk de Moeder Godskerk en de Wilibrord al sinds mensenheugenis actief voor de Kerkversiering. Willy met haar waardevolle contacten bij de bloemenveiling, Fien met haar specialiteit ‘liturgisch bloemschikken’.

Peter Bolten startte 25 jaar geleden, naast het kosterswerk, met de Klussenclub, later genaamd Hobbyclub, die iedere zaterdagmorgen present is voor allerlei kleine en grote klussen aan de gebouwen. Tevens was hij van onschatbare waarde bij de verbouw van de Willibrorduskerk, het opleveren van de Moeder Godskerk en bij de restauratie van de kerktoren. Peter kan wegens zijn gezondheid niet aanwezig zijn, maar pastor Helsloot zal hem vanmiddag bezoeken.

Toen 25 jaar geleden gevraagd werd naar de mogelijkheid om na de viering koffie te drinken, was Nel Appelman één van de eersten die zich aansloot bij de werkgroep Koffiedrinken. Nog steeds kunnen we altijd een beroep op haar doen, bij elke gelegenheid staat ze met haar team klaar met koffie en koek en bovendien is zij ook actief bij Kerkwerk en Kerkversiering. Ook voor haar is er een Penning van Verdiensten.

“Last but not least”, zo roept pastor Helsloot tenslotte Jan IJpelaan naar voren. Geen 25 jaar maar 52 jaar is hij collectant-gastheer in de Willibrord. maar dat is niet alles: hij leidt sinds 2001 de groep Tuinfluiters, maait gras in de pastoorstuin, zorgt voor de afvoer van afval en sorteert en bezorgt het parochieblad. tenslotte is hij zo’n 50 keer per jaar acoliet bij de uitvaart. Ook Jan krijgt de Penning opgespeld.

Na dit officiële gedeelte is het werkelijk feest: de gedecoreerden worden door velen gefeliciteerd, we zingen een feestlied, brengen een toast uit en genieten van het nat en droog, waaronder de heerlijke worst gesponsord door slager Brink. Veel te snel is het half zes en danken we met een groot applaus de medewerkers van Klein Varnebroek, die ons voor de laatste maal in dit restaurant zo goed hebben verzorgd.

Marieke Hoetjes

PS: Op zondag 17 september bereikte ons het bericht dat Riet Karsten totaal onverwacht is opgenomen in het ziekenhuis. Onze gedachten gaan uit naar haar en haar familie.