Iemand vragen om een keer mee te gaan naar de kerk. Dat is zeker geen voor de hand liggend idee. Je nodigt iemand wel uit voor een gezamenlijk fietstochtje, voor een etentje, om samen naar de film te gaan of een gezellig een dagje te winkelen. Je nodigt hem of haar uit voor iets dat je zelf ook leuk vindt, waar je plezier aan beleeft en waar je je thuis bij voelt. Waarom voelt bijna iedereen dan toch een zekere gêne om iemand mee te vragen naar de kerk?

    Deze vraag stelde theoloog Michael Harvey, de schrijver van het boek ‘Meer dan welkom, samen werken aan een uitnodigende kerk’, zich enkele jaren geleden. Hij stelde vast dat het vooral een kwestie is van verlegenheid, van angst misschien zelfs. Angst om afgewezen te worden of teleurgesteld in de vriendschap. Geloof is immers privé, daar val je een ander niet mee lastig. De belangrijkste boodschap die de Engelsman in zijn boek neerlegt is daarom: ‘Wees niet bang’. Hij drukt ons op het hart de verlegenheid te laten varen en de moed te hebben om naasten uit te nodigen een keer mee te gaan naar een kerkdienst.

In de Verenigde Staten en Engeland werd Michael Harvey het gezicht van een beweging ‘Back to Church’, een initiatief dat nu ook in Nederland aandacht krijgt onder de naam ‘Kerkproeverij’.     Harvey’s eigen levensverhaal ligt aan de basis van dit alles. De eerste jaren van zijn leven groeide hij op zonder vader en moeder. Zijn vader heeft hij nooit gekend, zijn moeder leerde hij pas kennen toen hij een tiener was. Zij nam hem mee naar de kerk, het meest beslissende moment in zijn leven. Hij leefde zelf met het geweldige trauma uit zijn jeugd: opgroeien zonder vader en deels zonder moeder. Bijna niemand is zo bang om afgewezen te worden als hijzelf. Maar hij maakt in zijn boek ontroerend duidelijk dat God ons het meest nabij komt in onze angsten. Daar komt Hij binnen in ons leven, daar laat Hij ons ontdekken dat we in onze diepste angst nooit alleen zijn en leven van de genade van God. Als we zo gedragen worden, waarom zouden we dan bang moeten zijn om onze naasten uit te nodigen mee naar de kerk te gaan. Harvey stelt:  “Het doen van de uitnodiging zelf is een handeling van geloofsvertrouwen en het antwoord op de uitnodiging is aan God. Degene die je uitnodigt wordt ook door God geleid. God nodigt uit, niet wij”.

    Op zondag 10 september willen we in de Willibrorduskerk graag meedoen aan de actie ‘Kerkproeverij’. En daarmee doen we dus een beroep op u als kerkganger, om iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de viering. Het is tevens de Opening van het werkjaar en het nieuwe jaarthema ‘Omzien naar de ander’ staat centraal. Maar er is meer waarmee u uw gast kunt laten kennismaken. Onze kerk biedt meer dan alleen kerkdiensten. We zijn een vrijwilligers organisatie en mensen die op zoek zijn naar zinvol werk zouden zich kunnen aansluiten bij één van de werkgroepen. Daarnaast is er het programma van ‘rond de waterput’ met lezingen, films, gespreksgroepen, toneelstukken, muziek en wandelingen.  Het nieuwe programmaboekje is op 10 september net uit en u kunt het ook meegeven aan uw gast. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze activiteiten.

    Om u nog wat verder op weg te helpen in het uitnodigen van een gast, ligt er op de blauwe tafels in de Kerkstraat het boekje ‘Rooms katholiek in deze tijd’ voor u klaar. Neem gerust een exemplaar mee naar huis.

    Tenslotte: ik hoop u, mét of zonder gast, op 10 september zelf te ontmoeten in de viering en daarna, bij een kopje koffie en iets lekkers. Tot dan!

Pastor Herman Helsloot