Op de balie in de Kerkstraat ligt sinds het begin van de week een stapeltje post. Daarboven op het raam van de receptie een klein briefje namens de werkgroep Nieuwkomers.  Wegens ziekte van een van de bezorgers wordt aan parochianen gevraagd of zij wat enveloppen met adressen in hun buurt willen bezorgen. Na een paar dagen zijn bijna alle brieven meegenomen, een paar adressen wachten nog op een postbode, maar dat zal in het weekend ongetwijfeld lukken.

    De enveloppen bevatten een welkomstpakketje voor mensen die net in Heiloo zijn komen wonen: een brief van de parochie Bron van Levend Water, waarin ze welkom geheten worden, folders over de parochie en onze locatie Willibrord, de laatste uitgave van de Communicatie en een antwoordformulier met portovrije enveloppe. Op dat formulier kan worden aangegeven of men prijs stelt op nader contact, op de Nieuwsbrief per mail, op het parochieblad etc. Ook kan men vragen om het adres uit ons ledenbestand te verwijderen. De respons is over het algemeen niet groot en als er een formulier retour komt  is vaak het vakje ‘verwijderen uit ledenbestand’ aangekruist.

    De namen en adressen van nieuwe inwoners met een katholieke achtergrond krijgen we tot nu toe via de SILA, Stichting Interkerkelijke Leden Administratie. In de Gemeentelijke Basis Administratie wordt de kerkelijke gezindte sinds de jaren negentig van de vorige eeuw namelijk niet meer vermeld. Wel kan er bij in de GBA een aantekening staan, een zg ‘SILA-stip’, die aangeeft dat men bij de SILA geregistreerd is. Gemeenten geven aan de SILA door wanneer iemand met een ‘SILA-stip’ verhuist. De SILA meldt dit vervolgens aan de kerk waar de verhuisde persoon onder valt. Zo komen er wekelijks meldingen binnen die allemaal door onze ledenadministrateur worden verwerkt en vervolgens krijgen de nieuwkomers het welkomstpakket.

    In mei 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan om kerken en andere religieuze gemeenschappen uit te sluiten van informatie over hun leden vanuit de GBA. Andere organisaties met een maatschappelijk belang, zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars, blijven wel informatie ontvangen uit de GBA als er mutaties te melden zijn van hun cliënten. Na protesten van de kerken heeft de overheid onlangs een internetconsultatie gehouden onder burgers en de motie is nog steeds niet uitgevoerd.

    In de tussentijd blijven onze ledenadministrateur en de werkgroep Nieuwkomers zich inzetten om nieuwe parochianen te verwelkomen en op de hoogte te stellen van alle mooie en goede zaken die wij met elkaar ondernemen. En wanneer u een keer een stapeltje post op de balie ziet liggen, kijkt u dan even of er misschien een adres bij u in de buurt tussen zit!

Marieke Hoetjes