Kantoor en parochieblad

Zomaar een woensdagmorgen, een warme drukkende ochtend, de buiten deur staat open en op de een of andere manier is dat te merken. Als de deur openstaat komen er toch spontaan meer mensen binnen wandelen. Er is ook genoeg te zien geweest op het moment van schrijven want de Kerkstraat is volop in gebruik geweest voor materiaal van de Lourdes groep. Het 40-jarig bestaan van de groep is groots gevierd en de foto’s lieten ons zien wat een prachtige beleving een bezoek aan Lourdes is. Menigeen die er geweest is raakt er niet over uitgepraat, er gebeurt daar iets wat met geen pen te beschrijven is. Vervolgens is de Kerkstraat gebruikt door een aantal kunstenaars van de Kunstparade en binnenkort komen de mensen weer van Kunst in de Kerk (KINK).

Over het algemeen genomen is de woensdagmorgen rustiger dan de maandagmorgen, op deze twee ochtenden is de heer Jonker te vinden in kantoor. De woensdag gebruiken we vaak om even bij te praten en de week door te nemen. We bespreken dan even wat er de aankomende week staat te gebeuren, zo kunnen we een inschatting maken of er koffie en thee gehaald moet worden. En of er nog wat lekkers gehaald moet worden voor bij de koffie. Ondertussen wordt er wel doorgewerkt, of de telefoon gaat, of er komt iemand binnen lopen.

Deze ochtend komt Ina binnen, ze schuift achter haar computer en checkt haar mail, Ina is tevens degene die het hele reilen en zeilen van de begraafplaats onder haar hoede heeft. Maandag is haar vaste dag waarop u terecht kunt met uw vragen over de begraafplaats. Marieke Hoetjes arriveert met post onder haar arm. Meestal zit er wel post bij voor de administratie of uit Egmond komt een grote enveloppe met daarin de nota’s die betaald mogen worden.

Vandaag zien we ook de schoonmaakploeg die dit keer bestaat uit Marieke Prein, mevrouw Schoof en Herman Kuin, de familie Rood geniet van een welverdiende vakantie. De Kerkstraat en de toiletten worden onder handen genomen. Ook Marjon Schaap meldt zich in kantoor, zij verwerkt alle ingeleverde kopij voor de eerstvolgende Communicatie. Ze komt even in kantoor om te vragen naar de bijzondere collecten die we ontvangen hebben. Ik kan haar vertellen dat er een collecte geweest is voor de adoptiekinderen en voor de week van de Missionarissen. Zoals u weet wordt dit altijd in de Communicatie vermeld. Waarschijnlijk zal dit de laatste Communicatie zijn die Marjon voor ons in elkaar zet. Er gaat namelijk het een en ander veranderen.

Vanaf september zal voortaan een gezamenlijk blad van de Bron van Levend Water bij u in de bus vallen. Hier is voor gekozen omdat we steeds meer gaan samenwerken, een gezamenlijk rooster, gezamenlijke activiteiten, de pastores gaan steeds meer met elkaar samenwerken. En hier hoort vanaf september dus ook een gezamenlijk parochieblad bij. Zo gaan we al meer zichtbaar samenwerken. Het idee is om de eerste pagina’s als zijnde centraal deel te beschouwen waarin alle informatie komt te staan die op alle locaties betrekking hebben, daarna volgt het rooster en na het rooster krijgen alle locaties ruimte voor hun eigen nieuws. Niet alleen de naam zal anders worden maar ook de hele vormgeving, dit zal in het begin voor sommige mensen vreemd zijn maar we hopen dat het snel zal wennen. Voor Marjon is dit een reden om haar stokje over te dragen aan een ander en dat is gelukt. Petra Henselmans, Astrid Wittebrood, Marieke Hoetjes en ondergetekende worden, met pastorale ondersteuning van pastor Hudepohl, de nieuwe redactieleden. Marjon kunnen we altijd vragen om advies en daar zullen we vast gebruik van maken.

Voor vandaag heb ik u weer genoeg bijgepraat over het wel en wee in kantoor en over de nieuwe ontwikkelingen aangaande het parochieblad. Tot een andere keer.

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet,
Astrid Wiebering-Vlaar