Na een lekker bord zuurkool met biologische worst bij ons thuis, zijn Astrid Wittebrood en ik weer op tijd in het Willibrordushuis terug voor het laatste onderdeel van een drukke dag. Vanmorgen begonnen we al vroeg aan ons overleg met de secretaris van het parochiebestuur. Maandelijks bespreken we met hem de planning voor de komende tijd en delen ideeën en problemen die op onze locaties naar boven zijn gekomen. Na dit overleg kwamen we bijeen met de werkgroep ‘Communicatie’. Daar stonden de nieuwe website, het parochieblad en andere communicatiekanalen op de agenda. Aan het eind van de middag werkten we samen met onze webmaster Paula aan de opbouw van die nieuwe website voor de parochie Bron van Levend Water. Dat is nog een heel gedoe. Hoe krijg je op een overzichtelijke manier alle informatie van vier ‘oude websites’ in één nieuwe? Gelukkig worden we bijgestaan door David, een professionele web-bouwer, die tot nu toe al onze verzoeken technisch mogelijk heeft gemaakt.

    Tussendoor hebben we ook nog even de Ontmoetingsruimte klaar gemaakt voor de vergadering van vanavond, een bijeenkomst van alle locatieraden met het parochiebestuur, de Overlegraad genoemd. De tafels hebben we in een zeskant geplaatst, naar voorbeeld van de honingraat op de voorkant van het parochieblad. Het is best lastig om de tafels goed aan elkaar te passen. De muren in de Ontmoetingruimte vormen niet precies een rechthoek en dan raak je snel ‘uit het lood’. Daarom hebben we een malletje gemaakt met een hoek van 60 graden. Als je zes maal een rijtje tafels in een hoek van 60 graden aan elkaar zet is de cirkel rond.

    Om kwart voor acht komt de afvaardiging uit de Egmonden binnen en even later arriveren ook de vertegenwoordigers van Akersloot, Heiloo en Limmen. Sinds de vorige vergadering van de Overlegraad, op 17 april, is er veel gebeurd. Allereerst natuurlijk de brand in de Corneliuskerk op 3 mei. We worden door één van de leden van de projectgroep, die de hele herbouw en alle zaken daaromheen coördineert, bijgepraat. (K)Limmen naar de hemel was een groot succes, velen hebben de tocht naar boven gemaakt. Juist deze week is het dak gedicht en kan worden begonnen met het aanbrengen van nieuwe leien. Veel beschadigde zaken zullen teruggehaald worden naar Limmen en in een loods ondergebracht om daar door vrijwilligers hersteld te worden. Er wordt nog hard nagedacht over de herinrichting van de kerk, er moet veel beslist worden. Maar volgend jaar hoopt de parochie weer Kerst te kunnen vieren in de Corneliuskerk.

    Een ander punt van bespreking is de vorming van een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmonden. Per 1 september 2019 zal de H.M.M. Alacoque-kerk van Egmond aan den Hoef de plaats van samenkomst worden voor alle drie de dorpen. Vele werkgroepen zijn inmiddels aan de slag om dit voor te bereiden. De inventaris van alle drie kerken en pastorieën moet worden samengevoegd, opgeslagen of een andere goede bestemming krijgen. Er wordt nagedacht over een nieuwe inrichting van de kerk in Egmond aan den Hoef, met waardevolle elementen uit de andere twee kerken.  En waardevol betekent niet alleen kostbaar in geld, maar ook waardevol in betekenis voor de parochianen.

    Na ruim twee uur vergaderen gaan we weer uiteen. Ieder naar zijn of haar locatie, waar heel veel werk ligt te wachten. Maar we weten ons gesteund, in verbondenheid met elkaar.

Marieke Hoetjes