We passen met zijn allen maar net in de vergaderruimte. Alle stoelen zijn aangeschoven en de tafel is met een tussenblad verlengd. Vanaf de oude kast kijkt een stel handgemaakte poppen vrolijk op ons neer. Ze wachten nog op een plekje in een schoendoos, voordat hun reis ‘wie weet waar naar toe’ begint. Vanmorgen hebben hier weer vele vaardige handen tientallen schoenendozen gecontroleerd, bijgevuld en op bestelling gemaakt. Drie dames uit Zaandam, die hier ieder jaar komen voor de actie, kwamen net hun dozen inleveren en ze konden nu meteen even een kijkje nemen in de ‘keuken’. Ook kozen ze alvast wat lege dozen uit, prachtig versierd door de kinderen van WiKiKo, om mee te nemen voor volgend jaar. Dus we hopen hen dan weer in goede gezondheid terug te zien.

    Vanavond zijn we hier bijeen op initiatief van de Locatieraad. Pastor Helsloot heeft alle groepen die zich bezig houden met ‘Diaconie Dichtbij’ uitgenodigd. Het is zo tegen het eind van het jaar altijd hoogtij wat betreft diaconale acties. Natuurlijk de schoenendoosactie, maar ook de inzamelingen van kleding voor De Kloof in Amsterdam en van kerstpakketten voor inwoners van Heiloo én de kersttukjes actie. Op 18 november is het bovendien Diaconale Zondag en wordt extra aandacht gevraagd voor het werk van de Caritas Werkgroep Heiloo (voorheen PCI).

    George en Theo, de voorzitter en secretaris van de Caritas Werkgroep Heiloo, zijn als eersten aan de beurt om te vertellen over hun werk.  CWH geeft financiële en sociale steun aan mensen die ‘aan de onderkant van de samenleving’ zijn beland door geestelijke, sociale of financiële problemen.  Ze komen de mensen op het spoor via maatschappelijk werk, gemeente, artsen, buren, schuldhulpverlening etc. De schroom om hulp te zoeken is vaak groot. Meestal is er sprake van een langer hulptraject maar ook zijn er ‘noodgevallen’. Bijvoorbeeld wordt ‘broodgeld’ verstrekt aan mensen die ineens geen geld meer hebben om eten te kopen, met name als gevolg van scheiding. CWH heeft zelf een groot sociaal netwerk en een sociale kaart, zodat mensen dóórverwezen kunnen worden. Soms neemt CWH een schuld over. Wel wordt gevraagd om naar vermogen af te lossen, zodat ook weer andere mensen geholpen kunnen worden. Helaas is de werkgroep niet groot, 4 personen. Maar door snelle communicatie kan adequaat gehandeld worden. Financiële middelen komen uit de opbrengst van legaten en schenkingen uit het verleden, door collectes, anonieme giften, stipendia vieringen Overkerck en de najaarsactie via het parochieblad.

    Ook de andere groepen vertellen over hun werk. Door de werkgroep Ontmoetingspastoraat worden ouderen en nabestaanden van onze overledenen bezocht. De Zonnebloem bezoekt zieken en organiseert uitjes voor mensen die slecht ter been zijn. Nieuw aan deze tafel zijn 5 vrijwilligers die meehelpen bij de kerkdiensten in Overkerck en De Loet. Zij halen de bewoners in hun kamer op voor de viering en na afloop is er een koffietafel. Daarnaast brengen twee andere vrijwilligers eens in de maand ziekencommunie naar de bewoners van De Loet. En dan zijn er natuurlijk nog de ‘evenementen’ als Ziekenzondag, Ziekentriduüm en de bedevaart naar Lourdes.

    Het gesprek brengt ook wat pijnpunten aan het licht. Vanwege de privacy (AVG) mag niet alle informatie meer opgevraagd worden bij de ledenadministratie. Het is nu zoeken naar een zo goed mogelijke werkwijze, waarbij je toch je doelgroep kunt benaderen. Een ander probleem is het ontbreken van een stilte ruimte in de zorgcentra. Voor de kerkdiensten moet vaak op creatieve wijze een plek gezocht worden en dat kost veel inzet.

    Na ruim een uur uitwisselen van ervaringen en tips nemen we nog een lekker kopje koffie. Pastor Helsloot dankt tenslotte ieder voor alle goede zorgen. Het is Leven in Verbondenheid in de praktijk.

Marieke Hoetjes