Het is een flinke trap tegenwind vanavond, maar gelukkig kom ik droog in Limmen aan. In de pastorie van de Corneliuskerk is het lekker warm. De andere leden van de werkgroep MOV-HALE (Missie Ontwikkeling Vrede) zijn ook al gearriveerd. Pastor Olling en Ans Winder hebben het dichtbij kunnen redden, Annelies Swart is, dik ingepakt, helemaal uit Akersloot komen fietsen. We gaan ons vanavond buigen over de acties van de komende tijd, met name tijdens de Vasten. Maar ook blikken we even terug.

    Pastor Olling is heel enthousiast over het afgelopen weekend, dat in het teken stond van de WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen). Al enkele jaren steunen we als regio het werk van deze stichting in Burkina Faso. Het is dit jaar 30 jaar geleden dat de eerste contacten met dit Afrikaanse land  werden gelegd. Op zaterdagavond 20 januari werd de viering in de Corneliuskerk opgeluisterd door het Jambokoor uit West Friesland. Yvonne Zomerdijk, voorzitter van de WOL, net terug van een verblijf van drie maanden aldaar, gaf na de viering een presentatie over de projecten. Als HALE hebben we jarenlang de school in Zoodo gesteund. Deze bestaat inmiddels al 25 jaar en het gaat goed. Er wordt nu gewerkt aan de opzet van nieuwe scholen in de omliggende dorpen. Wellicht kunnen we hieraan volgend jaar met de hele regio weer een bijdrage leveren. 

    Voor de komende Vastentijd zullen we ons aansluiten bij het reguliere project van de bisschoppelijke Vastenactie, in het noorden van Zambia. Hier zetten zusters zich in voor de vele door HIV getroffen families middels de opvang van wezen, verstrekken van HIV medicatie en financiële ondersteuning van zieken en hun gezinnen. Vanavond moeten we bedenken hoe we dit project in onze kerken kunnen visualiseren. Iemand stelt voor om een paspop neer te zetten en die te voorzien van alle nodige hulpmiddelen. Even later is pastor Olling al aan het bellen met Martha van der Steen die misschien, als medewerkster van het Rode Kruis, aan de spullen kan komen. En wie schetst onze verbazing als blijkt dat Martha en haar man precies op dat moment langs de pastorie fietsen! Even later staan ze binnen en we kunnen direct afspraken maken. Zo regelen we in vijf minuten de vastenactie-presentatie voor Limmen.

    Ook voor onze Kerkstraat moeten we nog iets bedenken. We hebben hier al enkele keren tijdens de 40-dagentijd de grote (kerststal)beun neergezet om de vastenactie onder de aandacht te brengen. Eén keer met auto-onderdelen in het kader van de financiering van een monteursopleiding en ook een keer met groenten- en kruidenplantjes ter illustratie van de aanleg van een schooltuin, beide in het kader voor de school in Zoodo. Maar eigenlijk schroom ik een beetje om die grote beun weer te laten plaatsen. Het is net zo lekker ruim in de Kerkstraat! Gelukkig hebben we nog twee weken om er over na te denken.

Marieke Hoetjes