Het is een prachtige zomeravond. Langzaam daalt de zon aan de wolkenloze hemel, de schaduwen worden langer en de warmte wordt wat getemperd. Sint Maarten, Sinterklaas, de donkere dagen voor kerst, ze lijken nog heel ver weg. Toch zijn we vanavond, zes vrouw en één man sterk, in het Willibrordushuis bij elkaar gekomen om te beraadslagen over zo’n echt najaars-evenement: de actie Schoenendoos. Voor de meesten zal het concept bekend zijn: een versierde schoenendoos wordt gevuld met schoolspullen, toiletgerei en speelgoed en als (kerst)cadeau verzonden naar kinderen die dat nodig hebben. Nu één van de voortrekkers van de actie na vele jaren afscheid heeft genomen en een aantal nieuwe vrijwilligers zich spontaan heeft aangemeld, is het goed om alles weer eens door te spreken en de taken opnieuw te verdelen.

     De start van de actie is dit jaar op zondag 14 oktober. Tijdens de Familieviering zal voor deze gelegenheid het kinder/jongerenkoor samen zingen met De Brug en het Dames- en Herenkoor. De laatste jaren is gebleken dat de actie naast de jongeren juist ook veel ouderen aanspreekt. Wat is er dan mooier dan gezamenlijk een viering te houden waaraan alle koren een bijdrage leveren.
Maar vóór het zover is moet er heel wat gebeuren. Ons eerste besluit is dat er ook ditmaal een kraam in de Kerkstraat komt met spullen voor in de schoenendoos. Iedere zondag vanaf 14 oktober tot en met de inleverzondag 11 november kunnen kerkgangers daar ná de viering terecht om wat spulletjes te kopen die ze misschien nog missen. Ook kan men een halve of hele doos te sponsoren door een bijdrage te geven. Samen met de vrijwilliger kun je dan ter plekke de artikelen uitkiezen die in de doos gaan. Ook mag je natuurlijk een kleurig versierde doos mee naar huis nemen om zelf te vullen.

    Inmiddels is één van de vrijwilligsters thuis al bezig met het verzamelen en beplakken van schoenendozen. Ze heeft gelukkig een grote garage voor de opslag. Ook de leden van kinder- en jongerenkoor WiKiKo/WiJoKo gaan binnenkort aan de slag met papier, schaar en lijm. De repetitie op maandag 24 september wordt een gezellig avondje dozen beplakken.

    Op de zolder van de pastorie ligt nog veel voorraad voor de kraam. Potloden, tandenborstels, speelgoed. Spontaan wordt besloten om morgen maar meteen te gaan inventariseren, zodat alvast gestart kan worden met het aanvullen van de voorraad. De schatting is, dat er materiaal nodig is voor zo’n 50 gesponsorde dozen. Een deel daarvan wordt ingekocht, maar veel wordt ook zelf gemaakt, zoals tasjes, etuis en knikkerzakken. Vorig jaar werden we zelfs verblijd met een groot aantal zelfgemaakte poppen.

    Na anderhalf uur beraadslagen zijn we er goeddeels uit. U zult er na de vakantie meer van horen, via parochieblad en wellicht ook via de Uitkijkpost. We hopen op een prachtige actie: prachtig zowel voor de kinderen in verre landen die een goed gevulde doos ontvangen, als voor ieder die hier in Heiloo meehelpt om de actie tot een succes te maken.

Marieke Hoetjes