De kerstboom op het plein voor de Corneliuskerk in Limmen is weer gigantisch groot. We moeten een beetje bukken om onder de laagste takken door en langs het hekwerk om de kerk, de voordeur van de pastorie te bereiken. Het is derde kerstdag en het parochiebestuur is uitgenodigd voor een rondleiding in de kerk. Als notulist van het bestuur kreeg ik ook een uitnodiging en zo'n kans grijp je natuurlijk met beide handen aan.

    In de pastorie ontmoeten we Nico Snel die, al vanaf de brand op 3 mei, alles vastlegt op foto en film. Er wordt vandaag niet gewerkt, dus het is voor hem ook een mooie gelegenheid om rustig opnames te maken van de vorderingen. Even later komt architect Gerard Min binnenlopen. Hij zal ons rondleiden en uitleg geven. Volgens de veiligheidsvoorschriften hoeven we geen helm op, maar we moeten wel onze naam en het tijdstip van arriveren opschrijven in een logboek.

    Vanuit de pastorie komen we in de zijbeuk die door een schutting is afgescheiden van het middenschip. Hier hangt een fotoreportage van de brand en de eerste dagen daarna. Toch wel weer heftig om te zien. Ook staan er kandelaars en andere voorwerpen uit de kerk, die licht beschadigd zijn. Vrijwilligers gaan proberen om ze weer toonbaar te maken.

    In het middenschip is een enorme steigerstellage gebouwd, waarop halverwege de hoogte van de kerk een vloer rust. We lopen onder de stellage door naar voren. Gerard vertelt over de plannen voor de vloer. De tegels van het middenpad komen terug, maar de houten vlonders voor de kerkbanken zullen verdwijnen. Die blijken overigens nog goed verkoopbaar: hout van ruim 100 jaar oud is erg gewild. Achter in de kerk zal een ontmoetingsruimte worden gerealiseerd, met glazen wanden en een verlaagd plafond. Op dat plafond wordt de façade van het oude, onherstelbaar beschadigde orgel opgebouwd. Daarachter ontstaat dan een ruimte voor opslag van spullen. In de linker kruisbeuk komt een 'echt' orgel, dat van een andere kerk wordt overgenomen.

    Via een steigertrap komen we op de bovenliggende vloer dicht onder het dak en het tongewelf, die helemaal opnieuw opgebouwd worden. Gerard maakt ons een beetje wegwijs in de houten kapconstructie: spanten, schoren, gording… Het is gigantisch hoeveel
verschillende onderdelen er nodig zijn. Net na de brand heeft hij een spant, dat nog intact was, in kunnen meten en met die gegevens en het computerprogramma auto-CAD is hij aan de slag gegaan. Mede aan de hand van oude tekeningen kon hij zo een constructietekening maken. Het zagen van de verschillende onderdelen gaat tegenwoordig ook computer gestuurd en het resultaat ligt hierboven opgestapeld. Alles wordt nu stap voor stap, als een enorme puzzel, in elkaar gezet en verbonden met grote bouten. Het gewelf wordt, volgens de nieuwe voorschriften, ook nog geïsoleerd.

    We gaan een deur door en dan staan we ineens buiten, onder het skelet van de apsis. Gerard wijst ons op de koningsstijl, de makelaar waar alle spanten van deze halve koepel op uitkomen en die doorloopt tot de nok. "Het is, ondanks de droeve aanleiding, een prachtig werk om te mogen doen!", zegt hij vol trots.

Marieke Hoetjes