In de pastorie van de Corneliuskerk in Limmen staat de koffie klaar. We zijn hier, als leden van de werkgroep MOV-HALE (Missie, Ontwikkeling, Vrede), vanavond samengekomen om terug te kijken op het afgelopen seizoen, maar vooral om plannen te maken voor het komend werkjaar. Vóór ons ligt het verslag van de vorige vergadering, op 23 januari. Er is sinds die tijd heel wat gebeurd in Limmen: de grote brand en alles wat daarop volgde. Johan Olling vertelt dat de Mariakapel juist weer heropend is. Eén klein deel van de kerk is dus weer te bezoeken en afgelopen vrijdag vond er een korte ceremonie plaats voor een bruidspaar. In de kapel kan ook gedoopt worden en de kruisjes van de overledenen zijn er opgehangen.

     Het afgelopen werkjaar stond in het teken van ‘Omzien naar de ander’. Het bekende hongerdoek met de afbeelding van twee mensen die elkaar aankijken en bij de schouders pakken, verbeeldde dit thema prachtig. Handige heren maakten voor Limmen en Heiloo een tweeluik van draaibare panelen, dat menig keer in een viering centraal stond. Geïnspireerd door het jaarthema, zetten de jongeren van WiJoKo een speciale viering in elkaar, die jong en oud in de kerk aansprak en ook in de Dankviering op 1 juli stond het paneel nog eens centraal. De MOV-groep maakte tevens dankbaar gebruik van het thema, want het was hen natuurlijk op het lijf geschreven.

    Maar nu is het tijd voor een nieuwe slogan. Enkele weken geleden kwamen mensen uit de regio,
ook hier in de pastorie te Limmen, samen om een nieuw jaarthema te kiezen. Er werd heel wat gebrainstormd en er vloog van alles voorbij. Uiteindelijk kozen we voor ‘Leven in Verbondenheid’. Deze zin roept meteen talloze associaties op en zal ons hopelijk weer een heel jaar inspireren. Toen het thema eenmaal vast lag, dachten we samen na over een manier om het zichtbaar te maken. En zo ontstond het plan om een keten te maken van schakels, waar gedurende het jaar allerlei schakels aan vast gemaakt kunnen worden. Elke schakel staat voor een persoon of een gebeurtenis waarmee we verbonden zijn.

    ‘Leven in verbondenheid’ biedt ons, als MOV-groep, ook vanavond al richting bij het maken van plannen. De komende vastenactie zal weer in het teken staan van de hulp aan Burkina Faso. Al vele jaren zijn we verbonden met de school in Zoodo en door die verbondenheid is er veel tot stand gebracht. Het nieuwe project dat we als parochies in 2019 willen ondersteunen is een hygiëne-project, vooral gericht op meisjes en hun ouders. Het gebruik van maandverband is veelal nog onbekend en jonge meisjes verzuimen daardoor noodgedwongen per maand een aantal dagen op school. Het plan is om speciale  hygiëne-kits met (wasbaar) maandverband beschikbaar te stellen en goede voorlichting te geven over het gebruik, ook aan ouders. Op welke manier we komend voorjaar aandacht voor de Vastenactie zullen gaan vragen is nog niet helemaal uitgewerkt, maar in ieder geval zullen de schakels en de keten daar een rol in spelen!

Marieke Hoetjes