De week van 3 april tot en met 7 april werd er vergaderd door de overlegraad in de Ontmoetingsruimte van de Willibrorduskerk. Het bestuur en afgevaardigden van alle locatieraden zijn aanwezig op deze vergadering. Zo hoort men van elkaar waar de eventuele knelpunten zitten, er is  live contact en dat wordt zeer op prijs gesteld.

    Het is me wat mensen zo’n grote parochie, alleen door overleg en luisteren kan dit allemaal in goede banen geleid worden. Op bestuurlijk niveau is het o zo belangrijk dat het contact met de locatieraden goed is. Niet alleen deze overlegraad is daarom van belang, maar ook de korte aanschuifmomenten van de locatieraden aan het begin van de bestuursvergadering. De bestuursvergaderingen vinden plaats in alle locaties en steeds schuift dan, een uur voordat de bestuursvergadering plaatsvindt, de desbetreffende locatieraad aan. Zo wordt het bestuur bijgepraat van hetgeen er in een locatie speelt. In de overlegraad worden onder andere ook de samengevoegde cijfers van de parochie de Bron van Levend Water doorgenomen. Alle cijfers van de locaties staan naast elkaar en dit levert een mooi vergelijk op.

    Op woensdag 5 april kwam een kascommissie in kantoor van de WB kerk. Niet voor de cijfers van de Willibrorduskerk, maar voor de cijfers van het centrale bedrijf en voor de verwerking van de beleggingen. Ook dit moet tot op de laatste cent kloppen. Drie weken geleden heeft ondergetekende alle jaarverslagen van de locaties overhandigd aan de budgethouders, zij hebben de cijfers besproken met een kascommissie, de nodige tekst en uitleg gegeven en vrijdag 7 april kwam het laatste akkoord binnen. Vervolgens moeten alle jaarverslagen verwerkt worden in het programma Navision en als dan alles klopt kan er geconsolideerd (alle locaties samenvoegen tot een jaarrapport)  worden. Dat betekent per bedrijf de cijfers importeren in het centrale bedrijf de Bron van Levend Water. Hier komt dan een samengevoegd jaarverslag uit rollen en dit verslag wordt vervolgens overhandigd aan het Bisdom.

    Het mooiste zou zijn als dan alles in één keer klopt maar helaas constateer ik diverse foutjes in het programma. Deze zijn al weer aan de helpdesk verstuurd en dan is het afwachten wanneer zij tijd hebben om te antwoorden. Het was spannend want dinsdag 11 april vergaderde het bestuur in Heiloo en de afspraak is dat in deze vergadering de jaar cijfers doorgenomen worden zodat de benodigde handtekeningen gezet kunnen worden. Ik was al bang dat dit niet ging lukken en dat was ook zo.  Maar we hebben gelukkig nog 1 week voordat de cijfers ingeleverd moeten worden bij het Bisdom, in hun regels staat dat het jaarverslag voor 1 mei van het lopende jaar bij hun aangeleverd moet zijn.

    Tussendoor komt menigeen binnen lopen. Leuke maar ook minder leuke berichten komen we in kantoor te horen. Het zijn spannende weken voor een heer van het herenkoor, een kijkoperatie moet verder uitwijzen wat er met zijn stem aan de hand is.

    Donderdag 6 april komt een dame van het dameskoor binnenwandelen. Zij wil aanschuiven bij het koor maar deze donderdag heeft Zana de eerste drie kwartier alleen het herenkoor, vervolgens schuift het dameskoor aan en zingen beide koren samen en daarna is het de bedoeling dat het herenkoor weer weggaat en dat het dameskoor ook nog even apart kan oefenen. De dame die binnenkomt is in de veronderstelling dat zij op het juiste tijdstip binnen komt, maar al wie er naar buiten komt: geen herenkoor. De gezamenlijke repetitie gaat maar door en door. Uiteindelijk zit de bewuste dame in kantoor en drinken we met elkaar koffie en hebben we een mooi gesprek met elkaar. Kijkende op de klok besluit zij vervolgens om helemaal niet meer naar de repetitie te gaan en gaat ze, voordat de eerste heer naar buiten komt, vlug richting huis. Tja het kan verkeren. Zo gebeurt er elke dag wel iets waar we niet op voorbereid zijn maar dit maakt het allemaal zo leuk en zo bijzonder.

    Ondertussen is er ook hard gewerkt aan het nieuwe Urnenhof. Elke dag zag je het mooier worden. De hoveniers hadden prachtig weer en schoot lekker op. Achter mijn rug hoor ik een paar dames praten over een mogelijke opening van het Urnenhof. Hoe zal het aangepakt worden, wie moeten er komen? Zal pastor Helsloot er bij aanwezig kunnen zijn? Ik hoor het aan en werk hard verder, de dames weten hoe zij het moeten aanpakken, zij draaien hier hun hand niet voor om. Zo heeft een ieder in onze organisatie zijn of haar taak. We kunnen het rustig aan elkaar over laten. Hoe mooi is dat?

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering-Vlaar