Het is iedere keer best een hele uitdaging: het samenstellen, drukken en verspreiden van het parochieblad. Zeven maal per jaar valt op zo’n 5000 adressen in de parochie Bron van Levend water een nieuwe uitgave in de brievenbus. Ruim drie weken eerder begint de voorbereiding.

    De eerste week na de inleverdatum die in het laatste blad vermeld staat gebruiken we om alle kopij na te kijken, zo nodig in te korten en nog even terug te koppelen met de auteur. Ook denken we alvast na over een titel. Het is u vast niet ontgaan: de titel van elke uitgave is anders en past bij de tijd van het (liturgisch) jaar. Soms hebben we hem snel, andere keren is het wikken en wegen om een pakkende korte tekst te verzinnen. Daarbij proberen we meteen een mooie foto te vinden voor de achterkant. En soms maken we de foto zelf, zoals vorig jaar van de standaard met kruisjes bij Allerzielen.

    Na een week hebben we redactievergadering. De artikelen uit de andere locaties zijn dan ook ingeleverd en het liturgisch rooster is samengesteld met de gegevens van zes kerken.  We beslissen welke stukken er zeker in komen en welke we achter de hand houden en opnemen ‘indien plaats beschikbaar’. Ook delen we de kopij in: is het bestemd voor de hele parochie of is het meer plaatselijk nieuws.

    Dan gaat Petra, die de lay-out maakt, aan de slag. Op een laptop die alleen voor het blad wordt gebruikt begint ze met passen en meten van de artikelen. Tevoren is een bepaalde volgorde afgesproken, maar natuurlijk wil je het rooster netjes in het midden hebben, dus soms moet je een beetje goochelen. Foto’s kun je makkelijk verkleinen of vergroten en zo vul je stap voor stap de pagina’s. Ook ben je aan het aantal pagina’s gebonden, een veelvoud van vier en dan komen de ‘indien plaats beschikbaar’- stukken vaak weer van pas. Voor de hele operatie heeft Petra twee dagen, want het blad moet op tijd verzonden naar de drukker in Alblasserdam.

    De firma Verloop start aldaar op vrijdagmorgen het drukproces en de donderdag daarop wordt de pallet met boekjes door de vrachtrijder bij Patrick in Termijen afgeleverd. Diezelfde dag nog probeert Patrick, met hulp van de  leden van zijn gezin, de pakketten te bezorgen in het Willibrordushuis, in de drie Egmonden en in Akersloot.

    De maandag daarop komt Ria met haar ploeg om de boekjes af te tellen en te verdelen in een kleine 100 wijkpakketten. 10 Autokoeriers komen de kratten met pakketten ophalen en brengen de bundels naar de bezorgers en dan gaan 80 bezorgers op stap om het blad rond te brengen. Juist ook deze laatste fase vraagt veel en trouwe inzet van tal van vrijwilligers. De laatste tijd hebben enkele van hen moeten stoppen met bezorgen wegens problemen met de gezondheid. Het is Ria nog steeds gelukt om vervanging te vinden maar dat wordt steeds moeilijker. Daarom als moraal van dit hele verhaal: wanneer u dit leest en u wilt meehelpen als bezorger/ster: meldt u aan op 5330906, we zouden er heel blij mee zijn!

Marieke Hoetjes