Vorig jaar gingen wij, lezend in het boek Genesis, op weg met Abraham tijdens zijn spannende tocht, vanuit zijn geboorteland naar het land dat hem beloofd was. En wij hebben heel wat meegemaakt op die weg. Abraham, de ‘Vader van alle gelovigen’ zoals hij genoemd wordt, bleek een intrigerend, maar soms ook onbegrijpelijke persoon te zijn.

Dat geldt ook voor zijn zoon Izaäk en zijn kleinzoon Jakob, met wie wij dit jaar gaan optrekken. Sommige verhalen zijn ons bekend uit de kinderbijbel, maar anderen zijn compleet nieuw voor ons en soms ook raadselachtig.

Wij gaan met hen op weg en proberen te ontdekken wat deze verhalen willen vertellen. In ieder geval dat de God van Abraham ook met deze mensen optrekt. Hij gaat met deze mensen mee, in al hun grootheid én in hun kleinheid, in hun worsteling om als broeders samen te wonen in vrede en gerechtigheid. Het belooft dus weer een spannende tocht te worden.

Ook als u er vorig jaar niet bij was, bent u van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Begeleiding pastor H. Helsloot
Data dinsdag 16 oktober, woensdag 14 november, donderdag 13 december, dinsdag 15 januari, woensdag 20 februari, donderdag 14 maart, dinsdag 23 april
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon, per bijeenkomst
Aantal deelnemers minimaal 6, maximaal 15