Ook het komend seizoen zal er een Taizé-koor-project worden gehouden. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige Taizé-acclamaties wordt erg gewaardeerd De repetities zijn bedoeld voor zowel koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. De Taizé-acclamaties versterken de samenzang in onze kerken en parochies, maar meer nog is het samen zingen van deze prachtig muziek een genot.
Op twee avonden in november 2012 en ook in mei 2013 worden er van 20.00 tot 21.30 uur repetities gehouden. Na deze twee repetities krijgt het Taizé-project-koor de kans het gerepeteerde in praktijk te brengen tijdens een meditatieve-viering op een zaterdagavond in de Corneliuskerk van Limmen.
Het project-koor staat onder leiding van de dirigent-organist/pianist van de Corneliusparochie: Peter Rijs.
Tijdens de repetitie-avonden zullen bassen, tenoren, alten en sopranen hun eigen partijen leren. Tijdens de pauze is er koffie en thee en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Deelname aan het project-koor is gratis. Geef je naam en adres door dan krijg je nog een uitnodiging met de data van de repetities toegestuurd. pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl

Begeleiding Dhr. P. Rijs en Pastor J. Olling
Data Repetities woensdag 31 oktober en 7 november 2012
  Meditatieve viering zaterdag 10 november
  Repetities woensdag 8 en 15 mei 2013
  Meditatieve viering zaterdag 18 mei
Tijd Repetities 20.00 21.30 uur
  Meditatieve viering 19.00 uur
Plaats Corneliuskerk , Dusseldorperweg 74, Limmen