‘Stil staan bij overvloed’
Pastor Herman Helsloot en Dominee Hanneke Ruitenbeek nodigen u uit voor een Oecumenische maaltijd, ontmoeting en viering in de Ter Coulsterkerk te Heiloo op donderdag 18 februari om vanaf 18.00 uur.

De weken voorafgaand aan Pasen worden in de verschillende tradities verschillend genoemd. De Katholieken noemen het van oudsher de Vastentijd. In Protestantse kringen werd voorheen vaak gesproken van Lijdenstijd. Nu wordt vaak gesproken van de Veertigdagentijd.


In alle benamingen wordt een aspect aangegeven waar het in deze weken om gaat. Zo gaat het in de tijd voor Pasen het om het versoberen van de je leefstijl. Daar heeft het vasten mee te maken.
Voorafgaand aan Pasen is het Goede Vrijdag: de dag van het lijden en sterven van Jezus. In de tijd voor Pasen denken we aan zijn lijden en verbinden dat met wat mensen lijden vandaag de dag. 
De vastentijd en lijdenstijd duurt veertig dagen. En dat staat dan weer in verbinding met de bijbelse verhalen over bevrijding. Veertig is het getal van de beproeving: het volk Israël trekt veertig jaren door de woestijn, tijdens de zondvloed regent het veertig dagen en nachten enz. Na de beproeving volgt de bevrijding. Na de veertigdagentijd volgt Pasen, na het lijden de vreugde, na de versobering de overvloed. Het is in vele kerken een goede gewoonte om in deze weken gezamenlijk te eten. Ook wij willen u uitnodigen voor een maaltijd om een moment stil te staan bij de weken die ons wachten voordat we Pasen vieren. Na de eenvoudige maaltijd is er een eenvoudige viering rondom het thema: ‘Stil staan bij overvloed’.

Leiding Pastor Herman Helsloot en ds. Hanneke Ruitenbeek
Datum donderdag 18 februari 2016
Tijdschema 18.00 maaltijd19.00 tot 19.30 viering
Plaats Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, te Heiloo
Kosten Ä 5,- per persoon