Apocalyptische beelden
Via de media bereiken ons dag-in-dag-uit apocalyptische beelden: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, enzovoorts. En uiteraard worden de apocalyptische gedachten vandaag de dag gevoed door de beelden van mensen die onderweg zijn naar Europa, omdat ze de oorlog in Syrië moeten ontvluchten of zich in andere landen in het Midden-Oosten niet meer veilig genoeg voelen.

Wij allen hebben de behoefte om deze mensen te helpen. Terecht. Sommige leden uit onze gemeenschap helpen daadwerkelijk als vrijwilliger in één van de Welkomwinkels of draaien nachtdiensten bij het Rode Kruis om alles in goede banen te leiden. Maar …. er zijn meerdere mensen die onze aandacht behoeven. Zoals de gemiddeld ruim 90 dagelijkse dakloze bezoekers van dagopvangcentrum De Kloof in Amsterdam. Slaapzakken en rugzakken betekenen voor hen een warme nacht en overdag een wat makkelijker zwerfgang door de stad. Van 1 december tot 1 maart is er weliswaar winternachtopvang, maar deze is bij lange na niet toereikend voor het grote aantal dakloze mensen in onze hoofdstad.

Daarom vragen wij, net zoals in de afgelopen jaren in de weken voor kerst, uw hulp. Breng slaapzakken en rugzakken die u niet meer nodig heeft naar de kerk, zodat ook dakloze mensen daar profijt van hebben. (En mocht u andere tweede hands kleding als spijkerbroeken en schoenen over hebben, dan zijn ook deze spullen welkom!) En blijf betrokken bij de thans plaatsvindende volksverhuizing (die in ons inloophuis al 40 jaar geleden is begonnen!).

Voor meer informatie: Ton Steenaert, Boekenstein 9, 1852 WR Heiloo, 072 533 22 07.