In onze parochie is het traditie om ieder werkjaar een thema mee te geven.
Afgelopen seizoen was het thema ‘KIJKEN MET ANDERE OGEN’
Dat thema werd een leidraad door het jaar heen en verschillende werkgroepen gebruikten het thema als basis voor hun (katechese)project.
Dit werkjaar krijgt het thema mee: "Samen op Weg".