Cursus (bijbel)verhalen vertellen

Stel: je wilt iets overdragen, uitleggen of oproepen. Dan kan je een betoog houden, een college of een preek. Maar je kan je boodschap ook verpakken in een verhaal.

Verhalen spreken vaak veel meer aan. Je kan je in het verhaal herkennen, je inleven in de situatie en de figuren in het verhaal. Verhalen kunnen inspireren, motiveren, duidelijk maken, zorgen voor een aha-erlebnis die je aanzet om je eigen verhaal te vertellen. Ze leveren bovendien een schat aan informatie. Daarom vertellen we kinderen op school verhalen. Maar dat doen we ook in de kerk. Want wat hier wordt gezegd over verhalen geldt ook voor bijbelverhalen. En die verhalen willen we graag door vertellen. 


Bijbelverhalen kan je lezen en voorlezen, maar wordt het niet nog levendiger, nog meer invoelbaar, wanneer je verhalen echt kan vertellen? Maar hoe doe je dat dan: een verhaal vertellen?
Moet je een bijbeltekst bewerken en dan uit je hoofd leren? Of gebruik je gewoon een kinderbijbel? Tijd voor een cursus!Predikant én verhalenverteller Lettie Oosterhof uit Schoorl komt ons inwijden in de kunst van het verhalen vertellen. Zij heeft verschillende voorstellingen gemaakt rondom bijbel verhalen.
Zie haar website: verhalenmetzin.nl De cursus is bedoeld voor wie het verhalen vertellen in de praktijk willen brengen. We denken aan de leiding van kinder- en jeugdgroepen in de parochie, gemeente- of geloofsgroepen. Maar ook anderen die willen leren verhalen vertellen en dat wellicht ook incidenteel willen inzetten, zijn van harte welkom. 


Begeleiding ds. Lettie Oosterhof
Waar Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Wanneer Woensdagen 27 september, 11 oktober en 1 november
Tijd 19.30 tot 22.00 uur
Bijdrage Ä 3,50 per avond; gratis voor leiding van de kindernevendienst en Jeugdkerk
Informatie ds. Hanneke Ruitenbeek hruitenbeek@ziggo.nl