Voor de derde keer in dit seizoen verzorgt ‘Rond de Waterput’ een ‘preek van de leek’ in de Witte Kerk, Heerenweg 32 te Heiloo. De (s)preker Rob Keet zal op zondagmiddag 13 maart a.s. om 16.00 uur een preek houden, waarbij hij zich laat inspireren door zijn jarenlange ervaring binnen de recherche in Noord-Holland.


Wat betekent het om te werken in een wereld die gedomineerd wordt door georganiseerde criminaliteit, en door heftige emoties soms leiden tot ernstige delicten? Wat brengt mensen hiertoe? Maar vooral ook: wat doet het met (politie)mensen, die in hun werk geconfronteerd worden met grensverleggend gedrag en vaak zo haaks staat op de normen en waarden in het ‘normale’ leven 


Rob Keet uit Heiloo werkt intussen ruim 35 jaar bij de politie; het merendeel hiervan bij de recherche. Nu geeft hij leiding aan gespecialiseerde rechercheteams, die onderzoek doen naar ernstige delicten. Hij biedt u graag een blik achter de schermen van de recherchewereld in Noord-Holland. Tijdens zijn preek zal Rob zich muzikaal laten vergezellen door het trio ‘CARP”, waar hij overigens zélf deel van uitmaakt. Zijn muzikale vrienden hierbij zijn Dick Groot en Ger-Jan Apeldoorn.


Na de preek is er, onder het genot van een glaasje, gelegenheid om na te praten met de (s)preker en/of andere aanwezigen. De toegang voor deze preek is vrij. Na afloop is er een collectie, zodat wij deze middagen voor u kunnen blijven organiseren.