De requiem-mis heeft oude en brede papieren. 
Allereerst in de kerkelijke liturgie, maar inmiddels ook in de concertzaal. 
Die ‘oude papieren’ gaan over geloof, hoop en liefde met betrekking tot gestorvenen. 
Nu is over dat geloof in de loop der eeuwen het nodige te doen geweest: wat hoort daar, met betrekking tot de gestorvenen, in thuis en wat niet?
Aan katholieke zijde heeft de requiem-mis de eeuwen door in grote trekken diens plaats en structuur behouden. 
Aan reformatorische zijde is het beeld van de ontwikkeling van de uitvaartliturgie meer divers: van ‘lijkpredicatieën’ (eerst gewenst, later verboden) tot kerkelijke uitvaartdiensten. 


Op donderdag 3 maart 2016 willen we aandacht besteden aan deze theologische en muzikale ontwikkelingen in de visie op het afscheid van gestorvenen, met name binnen de kerkelijke setting. En daarbij ook letten op de relatie van die kerkelijke setting tot ‘wereldse’ ontwikkelingen in de manier waarop over de dood en de doden wordt gedacht.

Begeleiding Dr. Jan Bruin
Datum donderdag 3 maart 2016
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Aanvang 20.00 uur
Kosten € 3,-- per persoon