Regioviering in de h.m.m. Alacoque te Egmond aan den Hoef

Op zondag 2 december vieren we als parochies Bron van Levend water en Cornelius gezamenlijk het begin van de Advent. We zullen dit doen in een eucharistieviering die gehouden wordt in de kerk van Egmond aan den Hoef.De voorgangers zijn de pastores Johan Olling, Henk Hudepohl en Herman Helsloot. Het koor Soli Deo Gloria zal de zang verzorgen.

Uit elke locatie wordt een Adventskaars aangedragen en deze kaarsen zullen een rol vervullen in de liturgie. Ook de kettingen met schakels, die ons jaarthema ‘leven in verbondenheid’ symboliseren worden vanuit alle locaties samengebracht.

In de Kerkstraat ligt weer een intekenlijst waarop u zich als passagier of chauffeur kunt aanmelden en onderling afspraken kunt maken over vervoer.