Levensboom als teken van verbondenheid in onze regio
Afgelopen lente is er op zes verschillende locaties binnen onze parochies gewerkt aan een reusachtig kunstdoek. Zes groepen maakten ieder een deel van een doek dat samen één geheel is geworden. Verschillende groepen van jong tot oud in Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Egmond aan de Hoef, Akersloot, Heiloo en Limmen zijn enthousiast aan de slag gegaan. De zes puzzelstukken zijn daarna aan elkaar gezet en een prachtig wandkleed geworden met daarop een levensboom als resultaat. Het doek is bestemd voor de kinderen van scholencomplex Zoodo in Burkina Faso en zal door leden van de WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) daar later overhandigt worden. Een prachtig initiatief dat de band tussen onze parochies en Zoodo in Burkina Faso alleen maar zal versterken. Het doek krijgt een prominente plek tijdens de gezamenlijke regio-viering, die gehouden zal worden op de eerste Adventszondag in de Corneliuskerk van Limmen. Een mooi moment om aan het begin van het nieuwe Liturgische jaar de verbondenheid tussen onze parochies en locaties zichtbaar te maken.

De boom verbeeldt o.a. samenwerking, zorg en liefde
Het doek verbeeldt de taal van het hart en zit vol vlinders, kleuren en vogels. Een feest voor het oog. Het beeld van een boom als de kern van het leven. Het begint bij de wortels. Daar wordt zuurstof ingeademd. Het eerste wat een mens ook doet als hij geboren wordt. De longen moeten openklappen en dan is er ook geen weg meer terug. Uitademen: dat is ook het laatste wat wij mensen doen in ons leven. Zoals het gaat in de natuur, zoals het gaat in ons leven, wordt ons in die tussentijd tijd gegund er iets van te maken. Zo ook als het gaat om de samenwerking van zes geloofsgemeenschappen die op Eerste Advent samen komen om dat te vieren. De levensboom als symbool waar ieder van de zes gemeenschappen haar steentje aan heeft bijgedragen. Het doek met daarop de boom verbeeldt eenheid, kracht, bescherming, samenwerking, zorg en liefde. Daar willen we als zes lokale gemeenschappen voor staan.

pastor Johan Olling