Ook in dit seizoen hebben we een drietal (s)prekers bereid gevonden om op de zondagnamiddag in de Witte Kerk in Heiloo hun inspiratie en wijsheden met ons te delen. Welke levensvisie ligt ten grondslag aan hun denken en handelen? Wat is de bron waaruit zij putten? In zo’n 45-60 minuten zullen zij hier over spreken. Doorgaans wordt hun ‘preek’ afgewisseld met door hen zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om – onder het genot van een drankje – na te praten met de (s)preker en met elkaar. De toegang is vrij en bij de uitgang is er gelegenheid voor een vrije gift, ter bestrijding van de onkosten. Voor de eerste preek op 14 januari 2018 hebben wij Guus Kuijer uitgenodigd. Hij is een bekend en alom gewaardeerd (kinderboeken)schrijver. Bovendien heeft hij landelijke bekendheid verworven door grote delen van de Bijbel op zéér eigentijdse en creatieve wijze opnieuw te vertellen. Tijdens zijn preek zal Guus ons ongetwijfeld deelgenoot maken van zijn inspiratie en motivatie bij dit omvangrijke en gedurfde project. Bovendien heeft hij het Oratoriumkoor Heiloo bereid gevonden om zijn preek muzikaal te begeleiden.