In de serie ‘Preek van de Leek’, een initiatief van de kerken in de regio, (s)preekt Roelof Bos, oud-wethouder te Heiloo, op zondag 21 februari om 16.00 uur in de Witte Kerk, Heerenweg 32  te Heiloo.

Zijn preek draagt de titel ‘Reden voor Hoop’.
 
Roelof Bos (1945) studeerde politicologie in Amsterdam in de jaren 60 en schreef zijn doctoraalscriptie over de politieke denker Hannah Arendt (1906-1975), die een levenslange inspiratie werd. Geen doemdenken, maar doendenken! In zijn preek getiteld ‘Reden voor hoop’ onderstreept Roelof het belang van vrijheid, waardoor telkens nieuwe initiatieven mogelijk zijn, die het samenleven en ook de wereld beter kunnen maken. De (s)preker zal ingaan op het aanzien van de politiek. Daarover wordt veel kwaad gesproken, terwijl zowel op nationaal als internationaal niveau enorme vooruitgang is geboekt. Als afsluiting van de preek enkele kritische opmerkingen over de journalistiek van tegenwoordig.

Roelof Bos was leraar maatschappijleer en was redacteur bij Keesings Onderwijsbladen ‘Reflector’, ‘Blikopener’ en ‘Antenne’. Hij was 8 jaar wethouder van Heiloo (voor de PvdA).

Zijn Preek van de leek wordt muzikaal omlijst door 2 fluitistes, studenten van het Conservatorium van Amsterdam, Aysha Wills en Liselotte Schricke.
 
Na de preek is er, onder genot van een drankje, gelegenheid om na te praten met de (s)preker en andere aanwezigen.

De toegang is vrij, na afloop is er collecte bij de uitgang.