Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen.
Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit úw geloof in de ander.

Wees solidair!
Honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.

Wilt u bijdragen aan hun werk?
Steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11. Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de WNM Pinksteractie van 27 mei tot en met 4 juni. De collecte op Pinksteren is bestemd voor dit doel.