Tijdens een feestelijke viering in de Willibrorduskerk ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Lourdesgroep Heiloo, hebben de heer en mevrouw Jaap en Berha Min uit handen van penningmeester Karel Hennekens de gouden Penning van verdiensten ontvangen.

De heer en mevrouw Min stonden 40 jaar geleden aan de wieg van het Lourdeswerk in Heiloo en hebben de organisatie van de grond getild en uitgebouwd. Daarnaast waren zij vele jaren op verschillenden gebieden als vrijwilliger actief voor de Willibrorduskerk, met name voor De Zonnebloem en het jaarlijkse Ziekentriduüm.

Na afloop van de viering konden zij vele gelukwensen in ontvangst nemen tijdens een gezellig samenzijn in het Willibrordushuis.