Pastoraal werkers in onze parochies

In het nieuwe voorgangers-rooster vanaf september zult u ook de namen van Bill van Schie, Kiki Kint en Ber Leurink tegenkomen. Wij als pastoresteam hebben een gesprek gehad met deze drie parochianen en hen gevraagd of zij bereid zijn één keer in de 6 weken voor te gaan in de weekendliturgie binnen onze parochies.

Bill van Schie is een bekende binnen onze parochies. Hij woont in Limmen en is na zij zijn pensionering als vlootaalmoezenier actief geworden in Akersloot door het overlijden van Margot Strack van Schijndel. Hij is actief geweest tot 2008 en is nog steeds betrokken bij de volwassenencatechese in onze regio.

Kiki Kint heeft in Reigersdaal gewerkt en daarna in de parochie van Ouderkerk aan de Amstel. Na haar pensionering is ze in Castricum gaan wonen en is betrokken geraakt bij de Corneliusparochie in Limmen.

Ber Leurink heeft als pastor afwisselend in een zorginstelling en een parochie gewerkt en is nu coördinator op de scholengemeenschap ‘Pascal’ in Zaandam. Hij woont in Heiloo.

Wij willen dankbaar gebruik maken van deze drie professionele pastores binnen onze parochies. Zij zijn kerkelijk betrokken en we willen met deze uitnodiging hun verbondenheid met onze parochies versterken. Naast het feit dat het invullen van het rooster steeds lastiger wordt, gaat het er ons vooral om gebruik te maken van hun kennis en liturgische vaardigheden. Alle drie hebben ze ‘ja’ gezegd op onze uitnodiging. Bill en Kiki gaan één keer in de zes weken voor en Ber één keer in het kwartaal. Als ze worden ingeroosterd gaan ze zowel op zaterdag als zondag voor.

Pastoresteam: Herman Helsloot, Nico Mantje, Henk Hudepohl en Johan Olling