Van zaterdag 3 januari tot en met vrijdag 9 januari is pastor Helsloot een weekje afwezig.
De collega-pastores van de Parochie Bron van Levend Water zullen voor hem waarnemen.