Vredesweek 2016

PAX organiseert elk jaar in september de Vredesweek, een jaarlijkse themaweek vol bezinning en actie in het kader van vrede. We doen dit al sinds 1967. In 2016 is het motto opnieuw ‘Vrede verbindt’. De Vredesweek is van 17 tot en met 25 september.

Motto 2016: "Vrede Verbindt"

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50e keer de Vredesweek.


Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waarvoor we ons moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen, die zich blijven inzetten voor vrede. Bijv. door jongens èn meisjes van alle religieuze achtergronden samen te brengen en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien. Zo leren ze dat verbinding vrede brengt.

Wij beseffen steeds meer, dat dit ook in onze eigen samenleving van belang is. Ook hier wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars verschillen en standpunten. Maar ook bij ons zijn er steeds mensen, die de moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te brengen. Vrede heeft ook met moed te maken; de durf om elkaar echt te willen verstaan, ook al is dat moeilijk. Pas dan kan vrede echt verbinden. In de Vredesweek laten we zien, dat we daartoe bereid zijn.

PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld, voor het beteugelen van geweld en opbouwen van vrede. Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt mensen. De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen. Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. Mensen, die hun eigen toekomst willen bepalen en laten zien hoe het anders kan. Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met elkaar: we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal.

Vredeszondag 18 september

Als opening van de Vredesweek is er op zondag 18 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Ter Coulsterkerk in Heiloo. Voorgangers zijn Ds. E. Kooiman en pastor 
H. Helsloot. Het koor ‘One More Voice’ zal de zang verzorgen.