Om mooie en bijzondere dingen te zien, hoef je in Amsterdam niet een museum binnen te gaan. Op veel plaatsen in Amsterdam valt veel interessants en bijzonders te zien. Dit jaar willen wij een aantal oude begraafplaatsen opzoeken. Het lijkt op het eerste gezicht wat macaber, maar misschien verandert dat, als wij ons realiseren, dat een joodse begraafplaats altijd: ‘Bet Chajiem’ (huis van het leven) wordt genoemd. De drie kerkhoven, die wij gaan bezoeken, liggen buiten de voormalige bebouwde kom van de stad en zijn dan ook oases van natuur en rust.

Wij beginnen bij de voormalige Petruskerk aan de Spaarndammerdijk, vlak bij het station Sloterdijk. Om de kerk heen ligt een kerkhof, waar al in het begin van de 
17e eeuw mensen uit Sloterdijk en uit Amsterdam werden begraven. Daarna gaan wij naar de katholieke begraafplaats ‘Sint Barbara’, eveneens aan de Spaandammerdijk gelegen en daterend uit 1893. Vele bekende en onbekende katholieken liggen hier begraven en er zijn veel interessante grafmonumenten. Vervolgens maken wij een kort uitstapje naar de Spaandammerbuurt, waar juweeltjes van architectuur te vinden zijn van de Amsterdamse school. U ziet al een goed voorbeeld van deze architectuur in de Zaanstraat, als u met de trein naar Amsterdam CS gaat. Tenslotte brengen wij een bezoek aan de algemene begraafplaats ‘Vredenhof’ aan de Haarlemmerweg, die dateert uit 1897. Hier ligt o.a. Johnny Jordaan begraven. Daarna wandelen wij terug naar station Sloterdijk, waar wij ook begonnen zijn.

Om ons goed voor te bereiden, nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandag 3 juni, waarin wij het een en ander zullen vertellen en via lichtbeelden laten zien.
Het is absoluut noodzakelijk, dat u zich voor deze avond en de wandeling opgeeft bij het secretariaat.

Begeleiding: Dhr. A. Burghardt, Dhr. N. Veerkamp en Pastor H. Helsloot.

Voorbereidingsavond

Datum maandag 3 juni 2013
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267 Heiloo
Kosten € 3,-- per persoon

Wandeling

Datum zaterdag 8 juni 2013
Tijd 09.00 uur trein van station Heiloo naar Sloterdijk
Kosten treinreis, entree en koffie/lunchkosten