Veel kerkgangers zijn vertrouwd met de gang van zaken in hun eigen kerk. Maar hoe gaat het er aan toe in kerken van andere geloofsgemeenschappen? Dat ontdek je soms onverwacht bij begrafenissen of bijzondere vieringen, zoals jubilea of huwelijksvieringen. Ook tijdens de vakantie bezoeken de meesten van ons graag een kerk ter plekke. Maar hoe vieren mede-christenen eigenlijk hun erediensten? Wat geloven ze eigenlijk? En wat zijn opmerkelijke verschillen met onze eigen godsdienstige denkbeelden en praktijken?

‘Rond de Waterput’ nodigt U in het komend najaar uit om een kerkdienst bij te wonen van een drietal geloofsgemeenschappen in de regio. Achtereenvolgens bezoeken we op zondagmorgen de Oud-Katholieke kerk, de Christen-gemeenschap en de Remonstrantse Gemeente in Alkmaar. Na de viering is er gelegenheid om met de kerkgangers aldaar in gesprek te gaan. Wie gaat ermee?
Mocht U belangstelling hebben, meld U s.v.p. tevoren aan bij: secretariaat@willibrorduskerk–heiloo.nl. U ontvangt dan tevoren nuttige informatie over de geplande bezoeken.

Begeleiding Pastor W.J. van Schie
Datum zondag 5 oktober 10.00 uur
Plaats Oud-Katholieke kerk Alkmaar, Nassaulaan 43, Alkmaar