Heiloo besteedt in 2015 bijzondere aandacht aan Sint Willibrordus. Een bonte stoet van ‘seculiere’ activiteiten trekt dit jaar door onze gemeente. Muziektheater, een kunstparade met gedichten, een debat met lokaal bier, een historische musical: Heiloo eert zo op een eigentijdse manier haar grondlegger, die ruim 1300 jaar geleden het volk van de Friezen, ten noorden van de Rijn, in aanraking met het christendom bracht.

Uit onderzoek van de laatste decennia is echter gebleken, dat deze missionaris uit Ierland bovendien ertoe heeft bijgedragen, dat het volk der Friezen religieus en cultureel verbonden werd met de overige landen van (West) Europa. Willibrord was een geweldige netwerker ‘avant la lettre’. Tot twee maal toe maakte hij een lange en gevaarlijke reis naar Rome. En wist zo onze gewesten met de toenmalige Wereldkerk te verbinden. Een netwerk dat eeuwenlang voor groei, bloei en welvaart voor de bewoners van ‘de lage landen bij de zee’ heeft gezorgd.

Om deze verdiensten willen we Willibrord eren en herdenken met een muzikale ode. Met religieuze muziek uit zijn tijd en uit de eeuwen daarna. En met oude, historische teksten die verhalen over zijn leven en werken, opgeschreven door zijn tijdgenoten. Willibrord in woord en muziek, als eerbetoon aan ‘de apostel van de Nederlanden’.

Graag nodig ik u uit om voor deze muzikale ode op zondag 22 november. Om 11.30 uur zal ik een introductie/uitleg geven. Daarna gaan we in de kerk luisteren naar verhalen over Willibrord en muziek uit zijn tijd, gezongen door de Cappella Sancti Adalberti o.l.v. Bram Verheijen.

De toegang is gratis. Ter bestrijding van de onkosten wordt aan de uitgang een collecte gehouden.

Ik hoop velen van u die dag te ontmoeten!

Pastor Bill van Schie