Wij hebben van een paar parochianen vernomen dat zij een overboeking ten bate van de Kerkbalans naar de kerk hadden gedaan via de Kerkbijdrage rekening 68.15.70 van de ING maar dat zij het per omgaande weer teruggestort kregen op hun rekening. Navraag levert op dat de ING strikte regels hanteert aangaande naam en nummer: komen naam en het nummer niet overeen dan wordt het bedrag niet naar de begunstigde overgemaakt maar krijgt de betalende het bedrag weer retour op zijn/haar rekening. Mocht dit bij u gebeurd zijn dan willen wij u op het volgende attenderen:
* maakt u over op Kerkbijdrage rekening 68.15.70 (ING) gebruik dan uitsluitend de volgende omschrijving: RK Parochiegemeenschap Willibrorduskerk Heiloo
* maakt u over op Kerkbijdrage rekening 3270.64.021 (RABO) gebruik dan de volgende omschrijving: RK Willibrordusparochie Heiloo.
Het schept dit jaar enige verwarring, ook vanwege het feit dat u dit jaar geen acceptgirokaart van ons toegestuurd heeft gekregen maar vriendelijk verzoeken wij hier in het vervolg bij een handmatige overschrijving goed om te denken.
Voor volgend jaar zal er ook weer het een en ander veranderen want per februari 2014 wordt een ieder verplicht een IBAN nummer te gebruiken. Via de Grote Communicatie houden wij u hiervan op de hoogte.
Nogmaals, namens het parochie bestuur, wil ik u hartelijk danken voor al uw giften en ook voor de grote animo voor het afgeven van een automatische incasso, dat geeft ons alle vertrouwen dat  de bijdragen, aan de Kerkbalans 2013, in de buurt zullen komen van het totaalbedrag van het jaar ervoor.

Vriendelijke Groeten Astrid Wiebering