‘Spreken over God’ is voor veel mensen een bijna onmogelijke zaak geworden. Niemand heeft ooit God gezien. Of ooit gehoord. Ook al staat de Bijbel vol met uitdrukkingen als ’…. en God sprak...’ of: ‘de Heer zei…..’ God zélf heeft nooit iets gezegd. Ieder spreken over God is immers menselijk spreken. Alles wat we over God weten of denken te weten, hebben we ‘van horen zeggen’ via verhalen en gedachten van andere mensen. Met die verhalen, waarin God ter sprake komt, scheppen we een zekere samenhang en orde. En vanuit dat eeuwenoude perspectief leven alle gelovige mensen. Alle mensen? Jazeker, want er zijn mensen die geloven én er zijn mensen die geloven dat zij niet (meer) geloven. Beide ‘partijen’ zeggen immers dat ze geloven. 
 

Zo’n keuze bepaalt ook in hoge mate hoe we ‘in het leven staan’, hoe wij oordelen over wat goed en wat verkeerd is in onze ogen. En vooral: wat eigenlijk de zin en bestemming in ons leven is. 
Geen onbelangrijke zaak, dus. Tegelijk ontdekken we dat ‘spreken over God’ in onze dagen ons meer en meer sprakeloos heeft gemaakt.

In het boekje ‘Niemand heeft God ooit gezien’ van de Belgische priester en theoloog Marcel Bellet (Uitg, Davidsfonds Leuven 2010, 86 pag.), onderzoekt de schrijver hoe God nog op ‘geloofwaardige’ wijze aanwezig kan zijn in de concrete levenservaring van ons mensen. 


Het werd een moedig én verrassend boekje, waarin hij in de taal van vandaag God’s aanwezigheid op het spoor tracht te komen. 
Pastor Bill van Schie wil graag in enkele samenkomsten dit boekje met een aantal belangstellende mede-lezers gaan lezen. Om te ontdekken hoe God zinvol ter sprake kan komen bij een hedendaagse vooraanstaande theoloog, als resultaat van zijn levenslang nadenken over God.

Begeleiding Pastor Bill van Schie
Data Eerste bijeenkomst maandag 22 februari
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon, per bijeenkomst.