'....en licht is uw pseudoniem'
De bovenstaande woorden komen uit het gedicht ‘Deze dag’ van Huub Oosterhuis. De hele zin luidt: ‘God is uw naam in alle talen der mensen en licht is uw pseudoniem’. In alle culturen en religies bestaat er een bijzondere aandacht voor ‘het licht’. Die aandacht krijgt vorm in poëzie, wetenschap, mythen en symbolen. En in gedachten over ‘licht’ ontbreekt zelden diens tegendeel: het duister. ‘De zon zou ons niets kunnen schelen als ze niet onderging’ is in dat verband een scherpe waarneming van een andere dichter: Emily Dickinson. Licht lijkt soms identiek aan leven, en de tegenpool te zijn van de dood.

Of zou er een licht zijn dat die fenomenale tegenstelling relativeert, overbrugt, samenvat?

Op 10 december willen we ons vooral richten op de muziek als uitingsvorm voor het bovenstaande. Talloze componisten hebben de betekenis van het licht muzikaal vormgegeven. En daarbij kan het gaan over het dagelijkse zonlicht of over het eeuwige licht (‘lux aeterna’; ‘Urlicht’). In klank, woord en beeld laten we ons in de duisternis van die avond in het licht zetten.

Begeleiding dr. Jan Bruin
Datum/Tijd 10 december van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Ontmoetingsruimte Willibrordushuis
Bijdrage Ä 3,- per persoon