Onder deze titel zal Dr. Jan Bruin op maandag 12 december om 20.00 uur een lezing verzorgen in het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo.

Bij ‘Bach en Kerst’ gaat de eerste gedachte natuurlijk uit naar het ‘Weihnachtsoratorium’. Daarin wordt de hele episode van Jezus’ geboorte tot en met zijn besnijdenis verhalend verklankt. 
Maar naast deze cantates is er meer muziek die Bach op het thema van de komst van Jezus componeerde. Bijvoorbeeld het Magnificat, de lofzang van Maria. En in het Credo van de Hohe Messe de woorden: ‘Et incarnatus est’. Op 12 december willen we deze drie vormen van muzikale verbeelding, die van het verhaal, de hymne en de belijdenis, muzikaal en theologisch uitdiepen.
We beluisteren en bespreken het Magnificat, alsmede de Maria-feesten in het toenmalige Lutherse kerkelijk jaar, enkele delen uit Kerst-cantates, alsmede de kerkelijke ‘uitvinding’ van ons Kerstfeest en tenslotte behandelen we de theologische vragen rond de belijdenis ‘het Woord is vlees geworden’ en beluisteren het ‘Et incarnatus est’. U bent van harte welkom, kosten € 3,- per persoon, opgave: 072 5330906