Op zondag 12 februari is pastor Herman Helsloot, vlak na de Presentatieviering van de Eerste Communicanten op de terugweg naar huis, door de gladheid gevallen ter hoogte van de Witte Kerk. Bij deze val heeft hij weer een heup gebroken, dit maal de andere kant (rechts). Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en is op maandag 13 februari geopereerd, waarbij de heupkop weer is vastgezet. De breuk is dit keer veel ernstiger en het rechterbeen mag de eerste zes weken niet worden belast.

Dit is voor pastor Helsloot persoonlijk een enorme tegenslag. Binnen een jaar gaat hij voor de tweede keer een moeilijke periode van herstel in. Wij zullen hem daarbij, als bestuur, locatieraad en parochianen zo goed mogelijk steunen.

Op 14 februari heeft het parochiebestuur overlegd met pastor Olling en pastor Hudepohl en er zijn enkele maatregelen afgesproken ten aanzien van het pastorale werk en de vieringen. De nieuwe parochiebladen waren al gedrukt, zodat de informatie die daarin staat deels is achterhaald. Zo staat er een stuk van de hand van pastor Helsloot in de Communicatie, over het vervallen, na Pasen, van de vieringen op zaterdagavond in de Willibrorduskerk. Door de omstandigheden is dit nu naar voren gehaald: De zaterdagavondviering in de Willibrorduskerk vervalt al vanaf Aswoensdag 1 maart.

Verder zal in sommige vieringen een andere voorganger voorgaan, dan in het liturgisch rooster van de parochies Bron van Levend Water en Cornelius staat aangegeven. Wij proberen het nieuwe rooster zo snel mogelijk op de websites en in de kerken beschikbaar te hebben. Ook is besloten om de viering op vrijdagmorgen in de Moeder Godskapel voorlopig te laten vervallen.

De vieringen op donderdagmorgen in Zorgcentrum Overkerck gaan wel door.
We zullen proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden en vragen uw steun en gebed voor de komende tijd, met name voor pastor Helsloot. Pastores, bestuur en locatieraad Willibrordus

Pastores, bestuur en locatieraad Willibrordus