Het bestuur en de pastores van de Parochies Bron van Levend Water en Cornelius zijn ontzet en bedroefd door het bericht dat de Corneliuskerk in Limmen door brand grotendeels is verwoest. Ons medeleven gaat uit naar de Limmer gemeenschap, die hierdoor in het hart getroffen is. Wij wensen hen in deze dagen veel sterkte en zullen alles in het werk stellen om hen in de komende tijd behulpzaam te zijn.

Namens pastores en bestuur
Pastor Herman Helsloot