Zondag 29 mei, de laatste zondag van de meimaand, wordt bij O.L.V ter Nood, naar traditie, altijd afgesloten met een grote lichtprocessie over de Bedevaartplaats. Omdat dit jaar op zondag 29 mei Sacramentsdag wordt gevierd, wordt het een bijzondere processie, een Mariale Sacramentsprocessie. Na afloop van de pontificale Mis met Mgr. Hendriks, wordt in de avondschemering met het Allerheiligste onder het Baldakijn, vanuit de Bedevaartkapel, met brandende kaarsen langs het rustaltaar in processie opgetrokken naar de Genadekapel. De gezangen tijdens de processie zullen worden ondersteund door de koperblazers van harmonie Caecilia uit Heiloo. Om ook Maria te eren, de Moeder van de Heer, de Moeder van de Heilige Eucharistie, wordt tijdens de processie ook het lied van Onze Lieve Vrouw ter Nood gezongen, zoals dat op de kapjes van de kaarsen staat afgedrukt. De viering van de Heilige Eucharistie begint om 19.00 uur.