Gaat het over Marc Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel. Voor deze kunstenaar is de Bijbel de rijkste poëtische en kunstzinnige bron. Hoewel Chagall vaak geasso¬cieerd wordt met het surrealisme, ontwik¬kelde hij een heel eigen stijl en interpretatie van de Bijbelver¬halen van met name de aartsvaders Abraham, Isaak, en Jacob.

Hij tracht in zijn kunst het 'bovennatuurlijke' vorm te geven door vensters te openen naar de andere werkelijkheid die niet los te denken is van onze alledaagse werkelijk¬heid.

Marc Chagall (1887-1985) deelde het bittere lot van de joden uit de twintig¬ste eeuw, maar toch verloor hij in zijn kunstwerken geen moment de zin van zijn liefdes¬paartjes, circusscènes, maanlicht -overgoten landschappen en minnaars.

Daarnaast is het bijzonder dat deze joodse kunstenaar zich verstaan heeft met de kruissymboliek. Dat is hem, enerzijds, in het Jodendom van zijn dagen niet altijd in dank afgenomen. Anderzijds brengt Chagall ons in de christelijke kerk, in deze veertigdagen voor Pasen, op volstrekt ongebrui¬kelijke wijze een boodschap met een ons zo bekend en vertrouwd symbool: dat van het kruis.

Begeleiding Ds. D. van Arkel
Datum dinsdag 1 april 2014
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon