Er is tegenwoordig bijna moed voor nodig om te zeggen dat je ‘gelovig’ bent. Tegelijk blijkt onder christenen van verschillende kerken een groeiende belangstelling voor elkaars geloof of levensovertuiging Maar wat delen gelovige mensen eigenlijk met elkaar ? Bestaat er zoiets als een ‘nog ongedeelde Kerk’? De voormalig aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, Rowan Williams, heeft onlangs een boekje geschreven, waarin hij de ‘’merkstenen’ van het christelijk geloof helder en overzichtelijk bijeen heeft gezet. Los van alle onderlinge verschillen vormen zij te samen het fundament van waar christenen voor staan en van waaruit zij oprecht trachten te leven. Het boekje wil een gids zijn in tijden van ‘verdamping’ en ‘sprakeloosheid’ van mensen die geraakt zijn door de blijde Boodschap van het Evangelie. 


In een viertal bijeenkomsten wil pastor Bill van Schie dit boekje, ‘Leven als Christen’ van Rowan Williams (ISBN 978-90-7659-615-0) samen met belangstellenden gaan lezen. Een bescheiden boekje, ( 90 pp. 11,90 euro ) geschreven vanuit de Reformatorische (Anglicaanse) traditie en tegelijk vanuit een sterk oecumenisch perspectief voor een universele wereldkerk. Leden uit de christelijke en katholieke kerken en geïnteresseerden in Heiloo en omgeving worden van harte uitgenodigd om mee te lezen en samen in gesprek te gaan.

De eerste van de vier leesavonden is op maandag 6 februari a.s. om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van het Willibrordushuis, Westerweg 267, 1852 AG Heiloo. Het boekje is via internet te koop en tevens in de boekhandel van de Abdij in Egmond-Binnen.


U bent van harte welkom om mee te lezen en te praten!