Wanneer de klok op zaterdag 20 januari ’s middags één uur slaat, zult u meer dan één slag horen. Dan zullen we namelijk enkele minuten alle klokken luiden. Dat is geen alarmteken maar het is het startsein voor de actie ‘Kerkbalans’, de jaarlijkse actie om de financiën van de kerk gezond te houden. Middels het gelui willen we dat onder eenieders aandacht brengen. De komende dagen kunnen leden van de locaties van onze parochie Bron van Levend Water ook een brief in de bus verwachten waarin aandacht wordt gevraagd voor deze financiën en we hopen dat het voor onze trouwe gevers aanleiding zal zijn hun bijdrage in overweging te nemen en indien mogelijk deze bijdrage te verhogen, zodat we ook in de toekomst als kerk kunnen blijven functioneren.

Henk Hudepohl, pastor