Klimaatwandeling: op weg naar de klimaat-top in Parijs

Wij zijn als bewoners van de kust-provincie Noord-Holland gezegend met een prachtige woon- en leefomgeving. Er is bos en polder, er zijn duinen en er is de zee. En we ademen de meeste tijd een schone, frisse zeelucht in. Er zijn wel veel vliegtuigen! En het lijken er steeds meer te worden. En het is soms wel erg druk met auto’s. En soms stinkt de was die buiten hangt naar de mest die wordt geïnjecteerd in de weilanden. Onze leefomgeving is kwetsbaar en we moeten er zuinig op zijn. 

Maar het gaat niet alleen om ons. Op de website van 'Kerk in Actie' lezen we: ‘We leven in Nederland op te grote voet. We zouden twee of drie planeten nodig hebben als alle mensen op aarde zo zouden leven als wij nu doen. De gevolgen zijn op veel plaatsen te merken: mensen ontvluchten hun armoede, grondstoffen raken op. Conflicten zijn het gevolg. Het klimaat verandert door onze leefwijze. Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons allemaal’. 
Dit zijn grote vragen en problemen. Eind november van dit jaar komen ze aan de orde op de klimaat-top in Parijs. Om deze top onder de aandacht te brengen organiseren kerken in Europa allerhande activiteiten. Ook Nederlandse kerken en tal van organisaties zoals Kerk in Actie, Vastenactie, Raad van Kerken en Oikos doen mee. Op weg naar Parijs worden in Nederland een vijftal pelgrimage- weekenden georganiseerd. Het weekend van 3 en 4 oktober wordt gewandeld in onze omgeving. 
De Klimaatloop wordt landelijk gecoördineerd en lokaal georganiseerd, samen met lokale parochies, gemeenten, kloosters en organisaties. Maar ook natuurorganisaties en overheden worden bij het proces betrokken. Hou dit weekend vrij om mee te wandelen voor een schoner klimaat. Informatie zal volgen in zowel de landelijke als locale (kerkelijke) media.
De klimaatwandeling van zondag 4 oktober start om 10.00 uur vanuit de Willibrorduskerk in Heiloo.